Smart Cities

Smart cities

Een smart city is geen stad die draait rond technologie. Levenskwaliteit staat centraal, en technologie kan helpen om die te verhogen.

Denk je bij een smart city aan futuristische taferelen met autonome voertuigen en robots die de stad doorkruisen, camera’s die iedereen volgen en infoschermen op elke straathoek? Dan moeten we je teleur- of misschien geruststellen. De smart city die imec voor ogen heeft, ziet er vaak een stuk minder spectaculair uit. Maar biedt wel echte voordelen voor je levenskwaliteit.

Wat is een smart city?

Een smart city – dat kan ook een gemeente of regio zijn – denkt structureel na over de inzet van technologie in de publieke ruimte. Dat doet ze niet om met die technologie uit te pakken. Wel om het haar bewoners, bezoekers, bedrijven, ... zo aangenaam mogelijk te maken.

In een smart city hoeft dus nog geen spitstechnologie aanwezig te zijn. Zolang betrokkenen zoals overheden, burgers en onderzoekers zich er bewust mee bezig houden, is de stad al ‘slim’. En omgekeerd is een smart city nooit af. Want de technologie blijft veranderen, en de doelen en ambities ook.

Lees meer over het smartcity-concept in deze blog

Smartcity-oplossingen: technologie als dienaar

Heel soms worden smart cities vanuit het niets uit de grond gestampt. Maar meestal enten smartcity-oplossingen zich op een bestaande infrastructuur – én een bestaand publiek. Dat is maar goed ook. Want het zijn de behoeften van de mensen die aangeven welke technologie er nodig is. Het gaat om een wisselwerking tussen technologie en maatschappij. En uiteindelijk is het altijd de maatschappij die de toon aangeeft.

Die dienende rol van technologie uit zich ook in het straatbeeld. Heel wat technologieën die ons leven aangenamer maken, zijn in de praktijk onzichtbaar. Maar opgepast: onzichtbaar is niet hetzelfde als ontoegankelijk. Transparantie is ook een voorwaarde voor een smart city: iedereen moet kunnen achterhalen welke beslissingen technologie voor ons neemt en waarom ze die neemt.

Smart city: voorbeelden

Wat zijn nu de manieren waarop technologie ons leven aangenamer kan maken? Laten we een paar domeinen overlopen:

  • mobiliteit – Deelfietsen en steps of navigatieapps zijn voorbeelden van smartcity-technologieën die je nu al overal terugvindt. In het Mobilidata-project leggen we een stevige basis voor andere oplossingen zoals slimme verkeerslichten en mobiele rateltikkers.
  • veiligheid – Beveiligingscamera’s zijn nu al niet meer weg te denken uit onze steden. Maar er zijn nóg manieren om ervoor te zorgen dat we ons veiliger voelen, zoals slimme straatverlichting.
  • ruimtelijke ordening – De herinrichting van de publieke ruimte is vaak dé manier om het stadsleven aangenamer te maken. En dankzij een stedelijke digitale tweeling (of urban digital twin) kunnen overheden de impact van geplande maatregelen simuleren en uittesten zonder hinder voor bewoners en bezoekers.
  • gezondheid – Door de luchtkwaliteit en waterkwaliteit fijnmazig en realtime te monitoren wordt het eindelijk mogelijk om gericht in te grijpen.

Meer voorbeelden?

Hieronder vind je een overzicht van al onze Vlaamse en Europese smartcity-projecten.

city of things
City of Things

Hoe kan technologie helpen om mijn stad leefbaarder te maken? City of Things zocht het zes jaar lang uit. Duik hier in het verhaal.

Mobilidata
Mobilidata

Wat als we data gebruiken om ons verkeer vlotter en veiliger te maken? Dit project krijgt steun van VLAIO en de Europese Unie.

Urban digital twin
Urban Digital Twin

De imec Urban Digital Twin ondersteunt beleidsmakers in hun zoektocht naar stedelijke leefbaarheid.

Internet of Water Flanders
Internet of Water Flanders

In Vlaanderen zit duurzaam waterbeleid in een stroomversnelling dankzij het continu en fijnmazig meten van waterkwaliteit. Dit project krijgt steun van VLAIO

Vlaamse Open City Architectuur
Vlaamse Open City Architectuur

Een slimme regio moet meer zijn dan een verzameling slimme eilandjes. Daarom werken we aan een gedeeld, gestandaardiseerd digitaal bouwplan.

Hackable City of Things
Hackable City of Things

Het ‘Hackable City of Things’-initiatief laat burgers zelf meebouwen aan de slimme stad van morgen.

Smart city meter
Smart City Meter

De slimme stad speelt in op de verwachtingen van de burger. Daarnaar peilen we sinds 2017 met de imec.smartcitymeter.

Open stad
Open Stad

Imec sprokkelt waardevolle milieu-inzichten door een ‘open-stadsaanpak'. Dit project krijgt steun van VLAIO.

Urbanage
Urbanage

URBANAGE gaat na hoe je steden ouderdomsvriendelijker kan maken met behulp van technologie. Dit project krijgt steun van het Europese Horizon 2020-programma.

Antwerp smart zone
Antwerp Living Labs

De Antwerp Smart Zone en Living Labs helpen bij het oplossen van stedelijke uitdagingen en het versterken van het ecosysteem voor digitale innovatie.

CityFlows
CityFlows

CityFlows helpt lokale overheden om verkeersstromen beter te begrijpen. En dat over tijdstippen, buurten en vervoersmodaliteiten heen.

Luchtkwaliteit
Onderzoek luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit in onze steden te verbeteren, hebben we in de eerste plaats meer en preciezere data nodig. 

Nervocity
Nervocity

Welke factoren zijn verantwoordelijk voor stress in de stad? Dit onderzoeksproject zocht het uit. Dit project kreeg steun van VLAIO.

Greenmov
GreenMov

Geharmoniseerde data banen de weg naar groenere mobiliteit.

Jan Adriaenssens

Jan Adriaenssens