city of things

City of Things

Hoe kan technologie helpen om mijn stad leefbaarder te maken? In City of Things testen we het uit, met baanbrekende oplossingen.

Slimme kruispunten, slimme verlichtingspalen, slimme luchtkwaliteitsensoren, ... Elk jaar ontdekken smart cities nieuwe manieren om met behulp van technologie de levenskwaliteit te verbeteren en de uitdagingen van het moderne leven aan te gaan. Technologie kan een grote impact hebben op drie cruciale domeinen: mensen, mobiliteit en omgeving.

Maar je weet pas zéker dat die oplossingen werken als je ze test in de omgeving waarvoor ze bedoeld zijn: de stad.

Net daarvoor is imec City of Things opgezet, een groot onderzoek in Vlaanderen naar het gebruik van verschillende technologische oplossingen die ons leven in de stad kunnen verbeteren.

Imec City of Things verenigt alle betrokken van de smart city

Om een succesvolle smart city uit te bouwen heb je van bij het begin de betrokkenheid nodig van alle stakeholders: 

  • burgers – Het uiteindelijke doel van een smart city is een betere levenskwaliteit. Door burgers vanaf de start bij projecten te betrekken en ze ook echt inspraak te geven, zorgt imec City of Things ervoor dat smartcity-innovaties reële behoeften invullen.
  • bedrijven – Ondernemingen vormen de economische ruggengraat van elke stad en zijn het ideale klankbord voor het ontwikkelen en testen van slimme oplossingen.
  • overheid – De nood aan slimme oplossingen stuurt almaar vaker de beleidskeuzes.
  • onderzoekers – De meeste technologieën en tools die een centrale rol zullen vervullen in onze slimme steden zijn nog niet uitgevonden. Daarom nodigen wij onderzoekers uit om hier samen met ons aan te werken.

Samen met de stad Antwerpen hebben we de Antwerp Smart Zone uitgerold: een testbed waarop je naar hartenlust nieuwe technologieën uitprobeert. De Antwerp Smart Zone gaat van start in de wijk Sint-Andries, een levendige buurt met actieve bewoners. In dat typische stukje Antwerpen plaatsten we de slimme sensoren en camera’s, om er samen met de bewoners aan de slag te gaan.

Samenwerken met imec City of Things

Imec City of Things ondersteunt bedrijven, overheden en onderzoekers met hun vragen en onderzoeksprojecten in verband met de slimme stad. Daarbij gaat het om verkennend onderzoek, cocreatie, validatie in reële omstandigheden in onze smartcity-proeftuin, enzovoort.

Wil je er zeker van zijn dat je scoort met je smartcity-innovatie? Geef die dan een boost door gebruik te maken van onze praktijkervaring en flexibele onderzoeksmethodes.

Meer weten? Een van onze partners worden? Ga naar www.imeccityofthings.be.  

Jan Adriaenssens

Jan Adriaenssens