Antwerp smart zone
/Vlaamse innovatiemotor/Impactdomeinen/Smart cities/Antwerp Smart Zone en Living Labs: levensgrote proeftuinen in de stad

Antwerp Smart Zone en Living Labs: levensgrote proeftuinen in de stad

De Antwerp Smart Zone en Living Labs helpen bij het oplossen van stedelijke uitdagingen en het versterken van het ecosysteem voor digitale innovatie.

De stad Antwerpen is een voorloper op het vlak van slimme steden en smartcity-oplossingen. Ze sloeg in het convenant van 2017–2019 de handen in elkaar met imec om stedelijke uitdagingen aan te gaan. In 2017 ontwikkelden ze samen de experimentele hub ‘Living Lab Antwerp Smart Zone’ in het Sint-Andrieskwartier. Ze startten er onderzoekstrajecten op rond slimme sensoren en draadloze communicatiesystemen.

Deze proeftuin bieden imec en stad Antwerpen de kans om de technologie in de praktijk en op reële schaal uit te testen. Zo komen we tot waardevolle inzichten die helpen bij het oplossen van uitdagingen zoals:

  • Hoe motiveren we burgers om bij te dragen aan onderzoek?
  • Hoe vervullen we de behoefte aan informatie met respect voor de privacyvereisten?
  • Hoe stemmen we de verwachtingen van diverse stakeholders op elkaar af?

 

Levend laboratorium

Begin 2020 verlengden de Stad Antwerpen en imec het convenant voor de werkingsjaren 2020-2021. Daarnaast beslisten ze om uit te breiden naar andere locaties in de stad.

In deze samenwerking fungeert stad Antwerpen als een levend laboratorium waarin we zoeken naar innovatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen en het ecosysteem voor digitale innovatie versterken.

Imec brengt vervolgens zijn kennis en ervaring rond technologie, standaarden, connectiviteit en interoperabiliteit in de praktijk in de ruime en reële omgeving. Het doel? Vlaamse steden en gemeenten te helpen evolueren naar smart cities en een verbonden Vlaamse regio. Als basis daarvoor ontwikkelen we opensourcecomponenten.

Slimme verbinding van verschillende domeinen

Eerdere Smart Zone-projecten toonden aan dat het bij Internet of things (IoT)-projecten cruciaal is om verzamelde ruwe data ...

  • te evalueren op accuraatheid
  • te versterken door relevante modellen
  • te combineren met inzichten uit andere domeinen.

Alleen zo kunnen ze bijdragen tot waardevolle oplossingen.

Met dit in het achterhoofd zetten de Stad Antwerpen en imec extra in op interdisciplinariteit, met focus op de verbinding van de diverse domeinen in een digitale omgeving.

Denk aan innovaties die onderzoeken hoe een bruisend stadsleven in balans kan zijn met de nodige rust voor bewoners, of hoe de juiste data kan bijdragen aan een betere mobiliteit.

Tot slot werken imec en de stad Antwerpen samen aan de realisatie van de opensourcecomponenten die de implementatie van een Digital Twin framework mogelijk maken.

Jan Adriaenssens

Jan Adriaenssens