Digital Twin Stad Brugge
imec logo

Blog

Prototype digitale tweeling stad Brugge biedt kansen voor heel Vlaanderen

Regionale krachtenbundeling kan het maximale uit de digitale stadsomgeving halen.

In het kort

In nauwe samenwerking bouwden vier partijen – imec, VITO, Cegeka en stad Brugge – de voorbije twee jaar aan een zogenaamde digitale tweeling (of digital twin) van de stad.

Dankzij de tool kan de stad haar beleid beter sturen en objectiever onderbouwen en communiceren.

Samenwerking op Vlaams niveau lijkt de noodzakelijke volgende stap om de aanwezige kennis optimaal te laten renderen.