Digimeter

Digimeter

Sinds 2009 brengt imec.digimeter de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart.

In de Digimeter vind je de meest actuele stand van zaken rond media- en technologiegebruik in Vlaanderen. En de antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe populair is streaming vandaag? En hoe verhoudt zich dat met uitgesteld en live kijken?
  • Op welke sociale media zitten welke leeftijdscategorieën van Vlamingen? En welke messagingdiensten gebruiken die?
  • Hoe staan de Vlamingen tegenover kunstmatige intelligentie?

De Digimeter verschijnt jaarlijks sinds 2009. De resultaten uit 2020 zijn gebaseerd op een bevraging van niet minder dan 2.981 Vlamingen van minstens 16 jaar.

Fabric8Labs

Digimeter archief

Digimeter 2020

Digimeter 2020

2020: het jaar wanneer alles en iedereen stilstond, behalve technologie Download hier het rapport Een samenvatting van het 2020 rapport in het Engels vind

alt

imec.digimeter 2019

digimeter 2019

imec.digimeter 2018

digimeter 2017

imec.digimeter 2017

digimeter 2017

imec.digimeter 2016

Digimeter 2015

Digimeter 2015

Digimeter 2014

Digimeter 2014

Sofie De Lancker