alt
/ESSENCE

ESSENCE

Verhalen verbinden de slimme stad

smart_cities

Er worden steeds meer smart city-oplossingen ontwikkeld om  stedelijke uitdagingen efficiënt aan te pakken. Deze smart city-initiatieven starten doorgaans vanuit een kwantitatieve benadering; ze gebruiken sensoren om gegevens te meten zoals luchtkwaliteit, vervoercijfers en leveringstermijnen van diensten. Maar informatie over ervaringen, opinies en gedragingen van stadsbewonerworden echter niet gecapteerd:  Dat maakt het moeilijk om de specifieke uitdagingen van een stad ten volle begrijpen en mensen aan te zetten tot engagement.

Het ESSENCE-consortium wil die menselijke invalshoeken naar het smart city-platform brengen door media, zoals video, audio en augmented reality te presenteren via persoonlijke toestellen en publieke schermen en daarbij input te vragen van de burger. Het ultieme doel is om interactieve verhalen te creëren die ingebed zijn in de stadsomgeving, en het engagement op vlak van burgerparticipatie een boost te geven.

Data omzetten in actie

Het ESSENCE-consortium wil huidige initiatieven versterken door kwantitatieve data te koppelen aan meer menselijke perspectieven. Het doel is niet alleen de stedelijke uitdagingen beter te begrijpen, maar ook stedelingen te prikkelen om die uitdagingen aan te gaan via verhalen. De volgende stap is om bewoners in staat te stellen hun stad te beleven via nieuwe media en reacties op deze informatie te capteren.

Intelligente interface voor een hoger engagement

Het ESSENCE-consortium is samengesteld uit experts in storytelling, augmented reality-communicatie, gemeenschapsengagement, gedragsverandering, data-analyse, smart city-ontwikkeling en stedelijke interactie. Het project zal het gebruik van storytelling aantonen als een tool om de participatie van burgers te vergroten in smart city-initiatieven. Daarbij zijn er vier innovatiedoelen:

 1. de ontwikkeling van een nieuwe ‘taal’ voor storytelling in fysieke omgevingen.
 2. het ontwerpen en ontwikkelen van een data-integratieplatform prototype voor redacties waarin verschillende soorten data gecombineerd kunnen worden tot samenhangende verhalen
 3. Achterhalen hoe verschillende vormen van presentatie en interactie gecombineerd kunnen worden – denk aan interactieve schermen, augmented reality, audio en slimme verlichting – en dat alles orkestreren in een stedelijke omgeving.
 4. Nieuwe algoritmes voor machinelearning creëren die het menselijke groepsgedrag in een smart city-omgeving nabootsen.
 5. Vereisten in kaart brengen om een duurzaam burgerengagement via contextuele storytelling mogelijk te maken.

Steden schrijven hun eigen verhaal

Het ESSENCE-platform zal getest worden in de Antwerp Smart Zone, onderdeel van imec’s ‘City of Things’-livinglab in Antwerpen. Via publieke en persoonlijke technologieën krijgen voorbijgangers in de stad de kans om mee verhalen te schrijven, ontdekken en beleven: verhalen die gelinkt zijn aan een locatie en mee gecreëerd door stedelingen. Dit prototype van het platform zal als basis dienen voor de uitrol van verdere innovaties in andere smart city-omgevingen.

“Stel je een intelligent, multimodaal storytellingplatform voor dat smart city-data linkt aan acties, gedrag en opinies van burgers. Op deze manier wil het ESSENCE nieuwe verhalenformats komen die het engagement van burgers versterken in stedelijke projecten en initiatieven.”

ESSENCE

Storytelling boost stadsengagement

ESSENCE is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en Agentschap Innoveren & Ondernemen

Het werd opgericht op 01.10.2018 en eindigde op 31.12.2020

Projectinformatie

Industrie

 • Digitopia
 • Nokia
 • Sentiance
 • VRT

Onderzoek

 • imec – COT
 • imec – IDLab Data Science Lab - UGent
 • imec – SMIT – VUB
 • KU Leuven – RxD

Contact

 • Project Lead: Luk Overmeire
 • Research Lead: Anastasia Dimou
 • Proposal Manager: Luk Overmeire
 • Innovation Manager: Eric Moons