Mobilidata

Mobilidata

Wat als we data gebruiken om ons verkeer vlotter en veiliger te maken?

Dit project krijgt steun van VLAIO en de Europese Unie.

Wachten voor een onnodig stoplicht, met de bus in de file staan, geen veilige fietsenstalling vinden, ... Aan mobiliteitsergernissen is er in het volgebouwde Vlaanderen geen gebrek.

Maar stress is lang niet het enige gevolg van onze verkeersknoop. Die zorgt ook voor:

  • menselijke schade door ongevallen 
  • economische schade door tijdverlies
  • ecologische schade door luchtvervuiling

Hoe kunnen we die knoop ontwarren? Voor nieuwe wegen is er zo goed als geen ruimte meer. Daarom verkent Mobilidata technologische oplossingen om de bestaande weginfrastructuur slimmer te maken. En imec legt daarvoor mee de fundamenten.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Mobilidata zorgt voor gedeelde data-architectuur

Het doel van Mobilidata is om anonieme verkeersdata open en in real time en/of near time op één plaats samen te brengen. Het gaat om data van:

  • weggebruikers en voertuigen
  • verkeersinfrastructuur
  • apps en overheidssystemen

Op basis van zo’n gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle data-architectuur wordt het mogelijk om oplossingen te ontwikkelen die tweerichtingscommunicatie mogelijk maken tussen weggebruikers en de weginfrastructuur. Mobilidata doet dat samen met publieke en private partners.

Het komt er dus op aan om bestaande informatiesilo’s open te breken en cocreatie aan te moedigen tussen alle actoren binnen ons mobiliteitssysteem. En dat in overeenstemming met de privacywetgeving.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Toepassingen

Een geconsolideerde data-architectuur is cruciaal voor de ontwikkeling van intelligente verkeersoplossingen zoals:

  • realtime snelheidsadvies via je smartphone of boordcomputer, dat bijvoorbeeld ook rekening houdt met wegenwerken en weersomstandigheden
  • ondersteuning voor hulpdiensten, zoals groen licht geven bij dringende oproepen
  • intelligente verkeerslichten die inspelen op het verkeer om de veiligheid en doorstroming te verbeteren

Op termijn moet dat ook de weg vrijmaken voor de introductie van autonome voertuigen in Vlaanderen.

In het voorjaar van 2024 begonnen de eerste testen met zelfrijdende of telebediende wagens.

Bekijk in deze video de beelden van deze eerste testweek:

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen
Mobilidata use case

Mobilidata: brede kijk op mobiliteit

Mobilidata is een samenwerkingsverband tussen imec en de Vlaamse overheden die bevoegd zijn voor verkeer Het project krijgt ook financiële steun van VLAIO en de Europese Unie (Connecting Europe Facility).

Maar mobiliteit belangt natuurlijk iedereen aan. Daarom polsen we voortdurend naar de mening van belanghebbenden zoals andere overheden, belangenorganisaties en natuurlijk eindgebruikers. Ook het bedrijfsleven speelt zijn rol voor de concrete ontwikkeling van oplossingen zoals verkeersregelaars.

Vlotte mobiliteit is ook geen zaak van auto’s alleen. Mobilidata kijkt daarom naar alle manieren waarop technologie duurzame en veilige verplaatsingen kan ondersteunen – zoals veilige fietsenstallingen voor pendelaars of mobiele rateltikkers voor wandelaars met een visuele beperking. Imec speelt een centrale rol bij deze onderzoeken naar een inclusieve mobiliteit in Vlaanderen.

Meer weten?

Voor meer info: bezoek de website: www.mobilidata.be