CityFlows

CityFlows

CityFlows helpt lokale overheden om verkeersstromen beter te begrijpen. En dat over tijdstippen, buurten en vervoersmodaliteiten heen.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Het is druk in onze steden en gemeenten. Voetgangers, fietsers, bussen en auto’s doorkruisen de straten. Allemaal volgen ze hun eigen dagritmes, snelheden, routes, ... Probeer daar maar eens zicht op te krijgen.

Toch is het net dat wat lokale besturen nodig hebben: een helder en gedetailleerd beeld van mobiliteitsstromen op hun grondgebied. Want alleen dan kunnen ze snel en gepast ingrijpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld door een park of straat af te sluiten als de drukte uit de hand loopt.

Bovendien is zo’n fijnmazig inzicht in verkeersstromen niet alleen belangrijk voor mobiliteit. Het werpt ook vruchten af op andere beleidsdomeinen zoals stadsplanning en lokale economie.

Betrouwbare data

Hebben lokale besturen dan nog geen idee van de mobiliteitssituatie in hun stad of gemeente? Toch wel, maar dat beeld is nog beperkt en gefragmenteerd. Dat is een gevolg van onjuiste, onbetrouwbare of onvolledige data. En dat wil CityFlows doorbreken door:

  • Een beter inzicht te bieden in de gedeeltelijke data om zo lokale besturen te helpen om die beter te interpreteren en te beoordelen op betrouwbaarheid.
  • Te onderzoeken hoe we alle beschikbare databronnen van multimodale mobiliteitsstromen (voetgangers, auto’s, fietsers, ...) kunnen bundelen in één overzicht.

Eén oogopslag

Hoe komt CityFlows tot zo’n gebundeld overzicht van databronnen? Om te beginnen verzamelen we data die verschillende organisaties ter beschikking kunnen stellen, zoals:

  • locatiegegevens van telecomspelers
  • floating car data: elektronische signalen van toestellen zoals mobiele telefoons en gps-systemen
  • gegevens van tellussen en telramen, beveiligingscamera’s

Al die gegevens bieden een inkijk in de drukte op verschillende plaatsen en tijdstippen.

Daarna filteren en bundelen we die sensorgegevens en passen we hydrodynamische modellen toe om ze te verrijken. Dat mondt uit in één overzichtsbeeld: een datafusiemodel waarmee lokale overheden en andere stakeholders aan de slag kunnen. Het biedt hen zicht op de mobiliteitssituatie in verschillende locaties in de stad, over verschillende verkeersmodaliteiten heen.

Zo geeft CityFlows lokale overheden de grondstof voor een datagedreven ondersteuning van hun beleid. Ze kunnen bijvoorbeeld op voorhand inschatten wat de gevolgen – tot op straatniveau – zullen zijn van beslissingen zoals de wijziging van een circulatieplan of de invoering van een schoolstraat.
 

Pilootsteden

Om het CityFlows-model te optimaliseren, werken onze onderzoekers nauw samen met enkele Vlaamse steden en gemeenten en met het Agentschap Binnenlands Bestuur – bijvoorbeeld aan de verbetering van de datakwaliteit. De inzichten delen we met de steden en gemeenten van het Smart Flanders-samenwerkingsverband en met geïnteresseerde lokale besturen.

Het eerste CityFlows-project startte in Antwerpen en loopt nog tot 2022 in de Antwerp Smart Zone in het Sint-Andrieskwartier. De stad Antwerpen en imec willen hun samenwerking trouwens uitbreiden naar andere locaties in de stad.
 

ASZ

De digitale proeftuin Antwerp Smart Zone

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur en in nauwe samenwerking met de industrie trokken we in 2021 met CityFlows ook naar Gent en Mechelen.

In Mechelen focust CityFlows op de mogelijke invoering van verkeersluwe schoolstraten. Welke impact zou dat hebben op het verkeer in de straat zelf én in de omliggende buurt? Om dat te achterhalen richt het onderzoek zich op de omgeving van de Victor Van de Walle-school. In een voor- en nastudie boren we beschikbare databronnen aan, bundelen en analyseren we de resultaten en voegen we indien nodig extra databronnen toe voor relevantere inzichten. Die inzichten kunnen de Mechelse mobiliteitsexperten dan gebruiken om doordachte mobiliteitskeuzes te maken.

Het plan is om het CityFlows-model verder te realiseren met meerdere Vlaamse pilootsteden. Denk je dat jouw stad of gemeente hiervoor geknipt zou zijn? Neem dan zeker contact op met joris.finck@imec.be.
 

Samenwerking met bedrijven

Imec is niet alleen een technologiepartner van Vlaamse steden en gemeenten, maar ook een vaste gesprekspartner van verschillende dataleveranciers. Die delen hun data liever niet met elkaar, maar wel met imec – een neutrale partij die hen in ruil kan belonen met geavanceerde kennis over datafusie.

Zo zie je hoe CityFlows lokale overheden én dataproviders vooruithelpt door nieuwe inzichten aan te reiken waarmee ze hun dienstverlening aan burgers en klanten kunnen verbeteren. Al die inzichten publiceert CityFlows trouwens als open source.

Meer weten over CityFlows? Stuur een mailtje naar cityflows@imec.be of lees deze blogpost.
 

Bekijk een webinar over CityFlows

Op 22 maart 2022 organiseerden we een webinar over CityFlows en het gebruik van data bij de evaluatie van mobiliteitsbeleid. Je kunt het hier helemaal (opnieuw) bekijken:

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen