CityFlows

CityFlows helpt om verkeersstromen in Vlaamse steden over tijdstippen, buurten en modaliteiten heen beter te begrijpen.

Betrouwbare data

Het mobiliteitsprobleem in onze steden en gemeenten aanpakken begint met het accuraat in kaart brengen ervan. Lokale besturen hebben vaak maar een beperkt en gefragmenteerd beeld van de drukte in de omgeving. Dit is regelmatig een gevolg van niet-accurate of onbetrouwbare databronnen. Bewerkingen gebeuren op basis van ruwe data, die de representativiteit ervan beïnvloeden.

Als antwoord hierop wil CityFlows meer inzicht bieden in de partiële data en zo steden mee ondersteunen bij het interpreteren van data en de betrouwbaarheid ervan.

In één oogopslag

CityFlows onderzoekt hoe we beschikbare databronnen in één verkeersoverzicht kunnen bundelen.

Hoe?

 • Eerst wordt ruwe (sensor)data verzameld om inzicht te krijgen in de drukte op bepaalde plaatsen en tijdstippen.
 • Ruwe gegevens worden gefilterd, geordend en foutmeldingen worden verwijderd.
 • Resultaten worden gebundeld één overzicht zodat mobiliteitsexperten uitspraken kunnen doen over een specifieke locatie in de stad, over verschillende modaliteiten heen.

Vervolgens creëren we na de bundeling van sensorgegevens en de toepassing van hydrodynamische modellen één beeld in CityFlows. De technische details van gebruikte datatypes zijn daarop onzichtbaar, zodat lokale overheden en andere stakeholders er gemakkelijk mee aan de slag kunnen.  

Belang voor steden en gemeenten

De sleutel tot het succes van CityFlows zit in het samenbrengen van mobiliteitsdata afkomstig uit databronnen van verschillende leveranciers. Dat is cruciaal om tot een totaaloverzicht te komen.

De uitkomst van de diepgaande analyse van mobiliteitsdata kan waardevolle inzichten bieden aan het stadsbestuur aangezien je – door multimodale verkeersstromen te bundelen – informatie krijgt die beleidsmakers kunnen gebruiken om hun mobiliteit inzichtelijk te maken en hun beleid datagedreven te ondersteunen. Denk aan het optimaliseren van een circulatieplan, het onderzoeken van het effect van schoolstraten, en tal van andere toepassingen.

Welke data zijn nodig van de steden voor dit onderzoek?

Er zijn heel wat organisaties zoals telecomoperatoren of uitbaters van publieke wifinetwerken die mobiliteitsgerelateerde data ter beschikking kunnen stellen afkomstig van bijvoorbeeld:
 

 • locatiegegevens van telecomabonnees
 • floating car data
 • tellussen en telramen
 • beveiligingscamera’s in de steden en gemeenten

Helaas is een cruciaal aandachtspunt dat de data waarover de meeste steden vandaag beschikken slechts fragmentarische inzichten bieden in tijd, plaats, en over modaliteiten omdat databronnen tot op heden (nog) niet nauwkeurig genoeg zijn of niet toegankelijk zijn. De stad krijgt dus geen inzichten in een langere tijdsspanne.   

Lopende onderzoeken

Om het CityFlows-model te optimaliseren, werken CityFlows-onderzoekers nauw samen met enkele Vlaamse steden en gemeenten en het Agentschap Binnenlands Bestuur om een overzicht te krijgen van de beschikbare databronnen en deze te herleiden tot een bruikbaar datafusiemodel. Ook de maturisatie van de data komt tijdens de samenwerking uitvoerig aan bod.

De doelstelling is om een communitywerking op te zetten met het ecosysteem van steden, het Agentschap Binnenlands Bestuur, het City of Things-initiatief VLOCA en de dataleveranciers.

Binnen deze steden loopt het CityFlows onderzoek:

Mechelen

Sinds de zomer van 2021 heeft het stadsbestuur van Mechelen een samenwerking met CityFlows afgesloten. Het CityFlows-onderzoek focust zich in Mechelen op de mogelijke invoering van verkeersluwe schoolstraten. Het onderzoek wil uitwijzen welke impact die invoering kan hebben op het verkeer in de straat zelf en op het verkeer in de omliggende buurt.

Het onderzoek in Mechelen is gepland tussen september en november 2021en richt zich op de buurt van de Victor Van de Walle-school.

CityFlows voorziet een voor- en nastudie waarbij de beschikbare databronnen worden ingezet, resultaten worden samengebracht en geanalyseerd en waarbij indien nodig ook extra databronnen worden toegevoegd om tot meer relevante inzichten te komen. Deze inzichten kunnen door mobiliteitsexperten van Mechelen gebruikt worden om een bestudeerde mobiliteitskeuze te maken.

Antwerpen

Het eerste CityFlows-pilootproject is in Antwerpen gestart in de Antwerp Smart Zone

Enkele jaren geleden sloegen de stad Antwerpen en imec de handen in elkaar om samen te werken rond stedelijke uitdagingen. In 2017 werd de Living Lab Antwerp Smart Zone ontwikkeld, een experimentele hub in het stadscentrum. De Antwerp Smart Zone bevindt zich in het Sint-Andrieskwartier, een typische stadswijk.

De stad Antwerpen en imec verlengden begin 2020 hun engagement voor de werkingsjaren 2020-2021. De partners doen dit door de samenwerking uit te breiden naar andere locaties in de stad.

Antwerp smart zone

De Living Lab Antwerp Smart zone

Jouw stad of gemeente

Het plan is om de verdere ontwikkeling van het CityFlows-model te realiseren in samenwerking met meerdere Vlaamse pilootsteden. Denk je dat jouw stad of gemeente hiervoor in aanmerking komt? Neem dan zeker contact op met ons.

Er wordt gestreefd naar een eerste proof of concept tegen eind 2021. Op een termijn van twee jaar moet een goed werkend model beschikbaar zijn dat lokaal bestaande vormen van druktemetingen verder kan versterken maar ook andere toepassingen mogelijk maakt, waarbij specifieke vragen over multimodale verkeersstromen beantwoord kunnen worden.

Alle opgedane inzichten zullen worden gedeeld met de steden uit het ondersteuningsprogramma Smart Flanders en alle geïnteresseerde lokale besturen. 

Samenwerking met bedrijven

Imec is al jarenlang zowel de vertrouwde technologiepartner van Vlaamse steden en gemeenten als de neutrale gesprekspartner tussen verschillende dataleveranciers, die hun gegevens liever niet met elkaar delen. In ruil voor extra kennis over de datafusie kan imec binnen CityFlows alle partijen verenigen.

Zowel de stad als de dataproviders kunnen zo inzichten opbouwen over hoe ze hun data kunnen gebruiken en hoe ze voor leveranciers hun dienstverlening kunnen verbeteren en vernieuwen. Alle inzichten die in cocreatie worden verworven, publiceert CityFlows als open source. 

Tot slot onderscheiden we vier componenten binnen het CityFlows-model:

 • Externe databronnen
  • Telraam (open source beschikbaar)
  • ANPR-camera’s (politie)
  • Floating Car Data (BeMobile en Fluvius)
  • Telecomdata
  • VivaCity (BeMobile)
 • Het smart-dataplatform dat door imec wordt voorzien
 • Het CityFlows-model dat open source beschikbaar wordt gesteld door imec
 • Externe visualisatie/applicatie
  • Tijdens het CityFlows-project: basisvisualisatie door imec
  • Na het CityFlows-project: aan te besteden door het stadsbestuur wanneer gewenst