Vlaamse Open City Architectuur

Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA)

Een slimme regio moet meer zijn dan een verzameling slimme eilandjes. Daarom werken we aan een gedeeld, gestandaardiseerd digitaal bouwplan.

De smart city bloeit als nooit tevoren. Overal in Vlaanderen ontdekken steden en gemeenten hoe technologie het leven van hun burgers aangenamer, gezonder en veiliger kan maken.

Een goede zaak, natuurlijk. Al komt het er tegelijk op aan om wildgroei te vermijden. Want smart-cityoplossingen zijn krachtiger naarmate ze getuigen van meer standaardisering en interoperabiliteit – bijvoorbeeld op het gebied van dataverwerking. En dat op drie niveaus:

  1. binnen steden of gemeenten – Als oplossingen verschillende beleidsdomeinen overschrijden, kunnen ze problemen op een holistischere manier aanpakken.
  2. tussen steden of gemeenten – Als lokale besturen kunnen aansluiten op bestaande technologische systemen, hoeven ze niet telkens het warm water uit te vinden. Bovendien vergemakkelijkt dat letterlijk grensoverschrijdende oplossingen.
  3. tussen overheden, bedrijven en burgers – Als er zekerheid is over technologische standaarden, stimuleert dat de zoektocht naar en samenwerking aan nieuwe slimme oplossingen.

Het opzetten van zo’n Vlaams ecosysteem voor smart-citytechnologieën is het doel van de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA).

VLOCA door cocreatie

In 2019 kende het Agentschap Binnenlands Bestuur een projectsubsidie toe aan VITO en imec. Het is aan hen om het ontwerp van de Vlaamse Open City Architectuur te coördineren. Niet door technologieën van bovenaf op te leggen. Wel door samen met lokale besturen, bedrijven en andere belanghebbenden na te denken over richtlijnen voor een vlotte uitwisseling van gegevens tussen IT-systemen.

De betrokkenheid van de lokale besturen is daarbij cruciaal. Die garandeert dat het verhaal van de slimme stad behapbaar blijft voor iedereen – ook voor wie weinig technologische expertise in huis heeft.

Een belangrijk aandachtspunt doorheen het hele project is dat er altijd voldoende waarborgen moeten zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Kennishub

Het VLOCA-project draait rond het online delen van ervaringen en expertise rond de architectuurcomponenten van een slimme stad. Dat gebeurt aan de hand van workshops met verschillende belanghebbenden rond thema’s zoals mobiliteit of water in de stad. Er wordt dieper ingegaan op de vier bouwlagen van een smart city: infrastructuur, data, business services en toepassingen.

Dat mondt uiteindelijk uit in draaiboeken waarin lokale overheden de instrumenten vinden – zoals technologische roadmaps en gevalideerde bestekken – om vlot smart-citytoepassingen te bouwen die compatibel zijn met bestaande oplossingen.

Meer weten? Of wil je zelf je kennis en ideeën delen? Bezoek de VLOCA-kennishub.