Internet of Water Flanders

Internet of Water Flanders

Duurzaam waterbeheer in Vlaanderen. Dit project kreeg steun van VLAIO.

Het onderzoeksproject 'Internet of Water Flanders' (IoW, 2019-2023) heeft een cruciale aanzet gegeven voor het proactief beheren van de waterkwaliteit in Vlaanderen. Door de klimaatverandering krijgen we almaar meer extremen: van eindeloze droogte tot ongeziene plensbuien. En ook vervuiling blijft een groot probleem. Hoe vermijden we dat zo’n verstoringen van ons watersysteem leiden tot rampzalige gevolgen voor onze drinkwatervoorziening, landbouw, recreatie, industrie...?

Doel

Vlaanderen beoogt daarom een slim en robuust waterbeheer tegen 2050. Een systeem dat verstoringen sneller opmerkt of zelfs kan voorspellen. Zodat we sneller en doeltreffender maatregelen kunnen nemen. Vanuit deze ambitie onderzocht IoW uitgebreid de mogelijkheden om parameters voor waterkwaliteit continu en in real time op te volgen op basis van sensormetingen.

Sensorennetwerk

IoW maakt gebruik van – en droeg bij aan - een actief netwerk van een 300-tal sensoren verspreid over 220 locaties in Vlaanderen.

Resultaten

Het project - uitgevoerd door de projectpartners imec, VITO, Vlakwa, Aquafin, De Watergroep en VMM met steun van VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen - leverde de volgende concrete resultaten op:

  • Een actief sensornetwerk van zo’n 300 waterkwaliteitssensoren verspreid over Vlaanderen.
  • Een gedeeld Internet of Things (IoT) dataplatform met waterkwaliteitsdata van meer dan twee jaar.
  • Een chipgebaseerde sensor om elektrische geleidbaarheid (EC) en zuurtegraad (pH) te meten.
Sensor EC & PH

Een chipgebaseerde sensor om elektrische geleidbaarheid (EC) en zuurtegraad (pH) te meten.

  • Een gedetailleerde kosten-baten analyse van verschillende use-cases rond o.a. de inname van ruw oppervlaktewater voor drinkwaterproductie, de invloed van verzilting en de gevolgen van overstorten.
  • Verschillende analyse applicaties gebaseerd op live sensordata, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van verzilting of van lozingen (‘overstort’) in oppervlaktewater.
Internet of Water onderzoeker

Applicaties gebaseerd op live sensordata, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van verzilting of van lozingen (‘overstort’) in oppervlaktewater.

  • Versterkte samenwerking tussen de projectpartners en de bedrijven en stakeholders eromheen.
  • Nieuwe inzichten die systematisch werden gedeeld en beschikbaar zijn via www.internetofwater.be.
Projectparntner, bedrijven en stakeholders

Versterkte samenwerking tussen de projectpartners en de bedrijven en stakeholders eromheen.

Toekomst

Dankzij het IoW project is een belangrijke aanzet gegeven voor de verdere ontwikkeling, opschaling en implementatie van sensormeetnetwerken voor waterkwaliteit. Zoals de betrokken partners getuigen in de aftermovie van het eindevent, willen ze blijvend hun schouders zetten onder dit thema.
 

Zo is een eerste technische piloot om het IoW-dataplatform te koppelen aan de Vlaamse Water Data Space (VSDS) alvast succesvol verlopen. De IoW-partners maken ook deel uit van de stuurgroep van de Vlaamse Water Data Space die zich openstelt voor nieuwe leden. Op deze manieren kan Vlaanderen een leidende positie innemen op Europees niveau in het delen van waterkwaliteitsdata.

Aftermovie: dit was vier jaar onderzoeksproject Internet of Water Flanders.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Meer weten of Internet of Water Flanders?