deployEMDS

deployEMDS

Betere data-uitwisseling via data spaces voor een duurzamere mobiliteit.
Dit project wordt gecofinancierd door de Europese Commissie.

De noodzaak van het delen en combineren van mobiliteitsdata

Onze maatschappij en economie bouwen in toenemende mate op kennis en inkomsten die volgen uit het genereren, analyseren en delen van gigantische en diverse hoeveelheden data; de ene al waardevoller of gevoeliger dan de andere.

Vandaag zitten o.a. heel wat mobiliteitsdata opgesloten in silo’s, waardoor het niet de weg vindt naar mogelijke eindgebruikers en er dus heel wat potentieel onbenut blijft.

In het project deployEMDS (European mobility data space) willen we dit probleem aanpakken, door de eerste Europese data space voor mobiliteitsdata te bouwen.

Wat zijn data spaces?

Data spaces zijn de nieuwste visie op hoe data-transacties kunnen gebeuren op een manier die kwalitatief, betrouwbaar en veilig is en bovendien schaalbaar, economisch rendabel, maatschappelijk relevant en juridisch rechtvaardig.

De grote droom van Europa is om met behulp van kennis uit o.a. mobiliteitsdata een beter en duurzamer beleid te kunnen voeren. Ook wil de EU op het vlak van data-gedreven toepassingen een eerlijker speelveld creëren door de toegang tot data te democratiseren en een nieuwe balans te creëren in de bijhorende kosten en baten. Dit moet kleinere en opkomende data-bedrijven dezelfde kansen geven als gevestigde spelers om bestaande en nieuwe markten aan te boren.

Vlaamse piloot

In de Vlaamse piloot werkt imec samen met overheidspartner Digitaal Vlaanderen aan de Europese opschaling van de Vlaamse Smart Data Space (VSDS)., een Vlaams project dat moet bijdragen tot het neerhalen van datasilo’s binnen het Vlaamse ecosysteem.

Algemeen bouwt het deployEMDS project:

 • Aan een ecosysteem waar mobiliteitsgegevens veilig en gemakkelijk gedeeld kunnen worden.
 • Technische bouwblokken om gedecentraliseerde datadeling mogelijk te maken, zonder het regelgevend kader voor de uitwisseling van de mobiliteitsdata tussen de verschillende deelnemende partijen uit het oog te verliezen.

Door de koppeling te maken tussen VSDS en EMDS zorgen we ervoor dat de beschikbare mobiliteitsdata vlot en betrouwbaar kan stromen tussen Vlaanderen en andere regio’s binnen Europa.

Op die manier opent het project heel wat deuren om meer innovatieve en internationale toepassingen en businessmodellen voor mobiliteit te laten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan Mobility as a Service (MaaS) of een datagedreven Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP).

Pilootsteden en regio’s

Binnen het totale project nemen er negen pilootsteden en regio’s deel, zijnde:

 • Vlaanderen
 • Barcelona
 • Île-de-France
 • Milaan
 • Lissabon
 • Sofia
 • Stockholm
 • Tampere
 • Boedapest

De rol van imec in het project

 • Imec leidt de Vlaamse piloot en staat in voor de connectie tussen VSDS en EMDS.
 • Daarnaast is imec verantwoordelijk voor het ontwerp en de opzet van de architectuur van de EMDS. We zetten de krijtlijnen uit van deze data space, in co-creatie met al de deelnemende partners.

Projectpartners

deployEMDS is een samenwerking tussen o.a. imec, Digitaal Vlaanderen, Acatech, Fraunhofer, Ionos, NTTdata, ... in totaal een 40+ partners.

De Europese Commissie (in het kader van EU Digital Europe Programme) komt 50% tussen in de financieringsbehoefte.

Meer weten?

Lees meer over data spaces in ons dossier.

Surf voor meer informatie over het totale project naar de Engelstalige projectwebsite.