Luchtkwaliteit
/Vlaamse innovatiemotor/Impactdomeinen/Smart cities/Onderzoek naar luchtkwaliteit in steden

Onderzoek naar luchtkwaliteit in steden

Om de luchtkwaliteit in onze steden te verbeteren, hebben we in de eerste plaats meer en preciezere data nodig. 

De tijd waarin onze historische stadskernen ontsierd werden door een modern laagje roet ligt gelukkig ver achter ons. Toch betekent dat niet dat de luchtkwaliteit in onze steden niet beter kan. De concentraties van bijvoorbeeld fijnstof, en ozon zijn op veel plaatsen te hoog. Met tal van negatieve gezondheidseffecten tot gevolg.

Waarom is het zo moeilijk om slechte luchtkwaliteit aan te pakken? Eén van de redenen is dat zowel effecten als oorzaken vaak lokaal zijn, én zich ver uit elkaar bevinden. Bijvoorbeeld: schadelijke stoffen die zich opstapelen in een smalle straat maar worden uitgestoten op een druk kruispunt een kilometer verderop.

Luchtkwaliteit meten op straatniveau

Om doeltreffende maatregelen te nemen hebben we dus meer realtime en fijnmazige data nodig van de luchtkwaliteit in een stad. Momenteel zijn de huidige meetstations relatief klein in aantal en te verspreid. En ze zijn te duur om ze massaal uit te breiden.

Air Quality City of Things onderzoekt o.a. een mogelijke oplossing: de inzet van betaalbare, mobiele sensoren om de vaste meetpunten aan te vullen. Die zijn misschien minder precies, maar door middel van gesofisticeerde algoritmes en modellen kunnen ze samen een prima beeld geven van de luchtkwaliteit op straat- en zelfs op straathoekniveau.

Zodra we al deze nieuwe kennis en technologie bij elkaar brengen met de reeds bestaande kennis en modellen, kunnen we via een urban digital twin de gegevens en inzichten die dat oplevert helder visualiseren en combineren met databronnen uit andere domeinen zoals CityFlows, en simuleren wat het effect zou zijn van mobiliteit op luchtkwaliteit. Uiteindelijk moet dat leiden tot gefundeerde beleidsmaatregelen.

In 2021 publiceerden we de bevindingen van ons onderzoek in een rapport dat je hier kunt lezen.

Ook op de website van City of Things vind je meer info.