Greenmov

GreenMov

Geharmoniseerde data banen de weg naar groenere mobiliteit.

Dit project werd gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Connecting Europe Facilities (CEF)-programma.

Geharmoniseerde data banen de weg naar groenere mobiliteit

In GreenMov werd gewerkt rond gestandaardiseerde interoperabiliteit voor een vlottere datadeling en datahergebruik ter ondersteuning van een groenere mobiliteit. Deelnemende regio’s naast Vlaanderen waren Murcia en Molina in Spanje en Nice in Frankrijk.

Het vergroenen van onze mobiliteit is een kwestie van elke dag opnieuw de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld:

  • Als individu kun je ervoor kiezen om je auto in de garage te laten, en je met de trein plus de deelfiets naar je werk te verplaatsen.
  • Als stad of gemeente kun je er op drukke momenten voor kiezen om het verkeer op zo’n manier te sturen dat de dichtstbevolkte wijken bespaard blijven van luchtvervuiling en geluidsoverlast.

IT-bedrijven ontwerpen applicaties die burgers en overheden helpen bij het maken van die keuzes. Zoals een routeplanner die je toont welke openbaarvervoercombinatie je het snelste naar het voetbalstadion brengt. Die applicaties worden gevoed door open data die vaak door overheden en (openbare) dienstverleners worden verzameld en ter beschikking gesteld.

Piloot Vlaanderen

De projectpartners Digitaal Vlaanderen, Eviden en imec, besloten te werken rond het hergebruik van data voor het gecombineerde gebruik van openbaar en gedeeld transport – zoals de trein en een deelfiets.

De Vlaamse piloot vertrok vanuit de idee dat het handig zou zijn als je vóór je treinvertrek zou kunnen checken of er bij je eindhalte nog een deelfiets beschikbaar zal zijn. Om dit te demonstreren werd er tijdens het project een pilootversie van de GreenMov webapplicatie ontwikkeld. 

GreenMov Web App

Screenshots van de pilootversie van de gebouwde GreenMov Web App illustreren hoe je je reis van Antwerpen naar Gent kunt plannen met zowel de trein als de Blue-bike. Volgens de applicatie zijn er 43 en 32 fietsen beschikbaar bij aankomst in station Gent-Sint-Pieters.

Met concrete bouwstenen en een demo werd aangetoond dat de standaarden die in Vlaanderen gebruikt worden voor het uitwisselen van publieke data (bv. LDES) en de semantiek van data (OSLO) uitwisselbaar en complementair zijn met andere veelgebruikte standaarden zoals NGSI-LD. Dit maakt het voor IT-bedrijven gemakkelijker om interoperabele databronnen te hergebruiken. Dat laat toe om nieuwe diensten te ontwikkelen en aan te bieden die een groenere mobiliteit ondersteunen en zo bijdragen aan de Europese duurzaamheidsambities.

Groenere mobiliteit dankzij smart data

Het aanbieden van hoogwaardige mobiliteitsdiensten begint bij een duurzame en schaalbare toegang tot de data. Daarbij is het belangrijk om:

  1. de data fit-for-purpose te beschrijven
  2. de data schaalbaar te publiceren
  3. de dataconsumptie te matchen met de beoogde doelen

Deze stappen dienen op elkaar worden afgestemd.

Lees hierover meer in de imec whitepaper “Smart data operations for better data-informed decision taking”

Binnen GreenMov werd sterk ingezet op het gebruik van standaarden en bouwblokken. Zo werden LDES en NGSI-LD gebruikt voor publicatie van en toegang tot data, en OSLO en smart data models voor het beschrijven van data. Door de real-time gegevens van de deelfietsen van Blue-bike te publiceren als linked data werden ze beter toegankelijk en leesbaar voor machines, applicaties, AI, etc.

LDES staat nl. voor linked data event streams en zorgt er onder andere voor dat je de data publiceert als updates en veel flexibeler kan inspelen op wijzigingen, zowel op het vlak van hoe snel de aangeboden data verandert als op het vlak van welke informatie een gebruiker uit de data naar voor wil halen. Een aanbieder van data zal met andere woorden slechts eenmaal een investering moeten doen om zijn gegevens via de LDES standaard aan te bieden en niet telkens de toegang (bv. API) moeten aanpassen voor nieuwe vragen of toepassingen.

De gepubliceerde gegevens van Blue-bike werden gebruikt door een machine learning model (ML) om de beschikbaarheid van deelfietsen van Blue-bike te voorspellen. Het gebruik van bovenvermelde standaarden en linked data laten toepassingen toe om beter te automatiseren, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de data en/of in de toepassing zelf.
 

Greenmov

Door data beter te ontsluiten wordt het gemakkelijker om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het gecombineerde gebruik van verschillende vervoermiddelen.

De gehanteerde onderzoeksaanpak is in lijn met de Vlaamse strategie om gegevensuitwisseling te standaardiseren, de drempels weg te nemen en de kosten te verlagen voor nieuwe diensten om de gegevens te hergebruiken en te publiceren. 

Dit onderzoek draagt bij tot meer duurzame oplossingen voor mobiliteit en de Europese duurzaamheidsambities en belangrijke intenties om bijvoorbeeld data spaces te faciliteren.
GreenMov ging in 2021 van start en liep tem juni 2023.

Meer weten?