Greenmov

GreenMov

Geharmoniseerde data banen de weg naar groenere mobiliteit.

Dit project krijgt steun van de Europese Commissie.

Het vergroenen van onze mobiliteit is een kwestie van elke dag opnieuw de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld:

  • Als individu kun je ervoor kiezen om je auto in de garage te laten, en je met de trein plus de deelfiets naar je werk te verplaatsen.
  • Als stad of gemeente kun je er op drukke momenten voor kiezen om het verkeer op zo’n manier te sturen dat de dichtstbevolkte wijken bespaard blijven van luchtvervuiling en geluidsoverlast.

IT-bedrijven ontwerpen applicaties die burgers en overheden helpen bij het maken van die keuzes. Zoals een routeplanner die je toont welke openbaarvervoercombinatie je het snelste naar het voetbalstadion brengt. Die applicaties worden gevoed door open data die vaak door overheden en (openbare) dienstverleners worden verzameld en ter beschikking gesteld.

Data harmoniseren

Toch blijven heel wat mogelijkheden onbenut. Het zou bijvoorbeeld handig zijn als je vóór je vertrek kon checken of er bij je eindhalte nog een deelfiets beschikbaar zal zijn.

Dat soort toepassing steunt op complexe modellen die meerdere databronnen combineren. Bijvoorbeeld: de actuele informatie over het treinverkeer met een voorspelling van het aantal deelfietsen aan het station, op basis van realtime en historische data en persoonlijke voorkeuren.

Daarbij doemt er een belangrijke hindernis op: de individuele databronnen worden dikwijls ontwikkeld vanuit een specifiek perspectief, waardoor deze niet hergebruikt kunnen worden over verschillende toepassingen en processen heen. Alleen door databronnen beter te ontsluiten en te beschrijven, kunnen we ze op een gebruiksvriendelijke manier integreren in verschillende toepassingen.

In GreenMov maken we dat waar met concrete voorbeelden. OSLO beschrijft semantisch wat een dataset exact betekent. In GreenMov tonen we aan dat de OSLO-schema’s compatibel zijn met andere schema’s. En Linked Data Event Streams (LDES) en NGSI-LD zijn twee varianten van Linked Data die we met GreenMoV samenbrengen.

Greenmov

Door data beter te ontsluiten wordt het gemakkelijker om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het gecombineerde gebruik van verschillende vervoermiddelen.

Basis voor hoogwaardige mobiliteitsdiensten

GreenMov maakt deel uit van het door de Europese Commissie gefinancierde Connecting Europe Facility (CEF)-programma. Het is gestart in 2021 en duurt twee jaar. Het project moet het voor IT-bedrijven gemakkelijker maken om interoperabele databronnen te hergebruiken. Dat laat toe om nieuwe diensten te ontwikkelen en aan te bieden die een groenere mobiliteit ondersteunen en zo bijdragen aan de Europese duurzaamheidsambities.

GreenMov doet dat door:

  1. Slimme datamodellen te definiëren, inclusief een gedeelde ‘woordenschat’. Bijvoorbeeld, hoe beschrijf je een deelfietslocatie: plaats, totaal aantal fietsen, beschikbaar aantal fietsen ...? Als je dit goed doet, wordt het daarna gemakkelijker voor routeplanners en andere apps om de beste oplossing voor te stellen.
  2. De ontsluiting van data te verbeteren door ze te publiceren als Linked Data in open dataportalen. Bijvoorbeeld de realtime beschikbaarheid van Blue-bike-deelfietsen als LDES maakt het gemakkelijk voor een appontwikkelaar om ermee aan de slag te gaan.
  3. Een aantal pilootprojecten te ontwikkelen die aantonen wat er mogelijk wordt door verschillende databronnen, data en AI-modellen samen te brengen. Concreet gaat het over verkeers- en omgevingsgegevens en modellen om die te verwerken. Bijvoorbeeld om luchtkwaliteit te voorspellen en desnoods in te grijpen.

In de Spaanse steden Murcia en Molina bekijken ze hoe data kunnen helpen om een gedeeld en slim mobiliteitsbeleid te ontwikkelen. In de Franse stad Nice onderzoeken ze hoe data over luchtvervuiling en geluidsoverlast kunnen bijdragen aan efficiënt verkeersmanagement.

En in Vlaanderen werken imec en Digitaal Vlaanderen samen aan hergebruik van data voor het gecombineerde gebruik van openbaar en gedeeld transport – zoals de trein en een deelfiets.

Meer weten?

Stel je vraag