citcom

CitCom.ai

CitCom.ai stimuleert de ontwikkeling van AI-gedreven oplossingen om mobiliteit in slimme steden te optimaliseren.

Dit project krijgt steun van het Europese Digitaal Europa-programma.

Wat is CitCom.ai?

CitCom.ai ofwel European AI Testing and Experimentation Facility for Smart and Sustainable Cities and Communities is een Europees project in het kader van het Digital Europe-programma dat als doel heeft om ontwikkelaars te ondersteunen bij het efficiënt op de markt brengen van betrouwbare AI en de acceptatie van AI in Europa te bevorderen.

Om dat voor elkaar te krijgen investeert de Europese Commissie samen met lidstaten en 128 partners 220 miljoen euro in vier sectorale TEFs (Testing and Experimentation Facilities), waar CitCom.ai er een van is. Bij deze TEFs kunnen alle aanbieders van technologie in Europa ondersteuning krijgen om hun nieuwste op AI-gebaseerde technologieën te testen in echte omgevingen. Die ondersteuning omvat ook de ontwikkeling en integratie van technologische oplossingen die kunnen bijdragen aan de verbetering of oplossing van bepaalde uitdagingen binnen een toepassingsgebied. Voor CitCom.ai is dat toepassingsgebied slimme steden en gemeenschappen.

CitCom.ai is een samenwerking tussen 33 partijen in Europa en wordt voor 50% gefinancierd door de Europese Commissie en voor 50% door EWI Vlaanderen. Het project is gestart in januari 2023 en loopt tot en met december 2027.

De rol van imec

Zowel op Europees niveau als op lokaal niveau speelt imec een belangrijke rol in CitCom.ai.

Op Europees projectniveau is imec verantwoordelijk voor het uitwerken van de strategie gedurende het project en voor het opstellen van een businessplan dat de scenario’s beschrijft voor economische duurzaamheid na afloop van CitCom.ai. Imec coördineert daarnaast alle overkoepelende operationele activiteiten van het consortium en is nauw betrokken bij de marktanalyse en het ontwerp van de technische infrastructuur.

Op lokaal niveau werkt imec aan het opzetten van een testbed voor stedelijke mobiliteit om innovatieve oplossingen te kunnen testen en waardevolle inzichten te generen voor Vlaanderen en de bredere Europese gemeenschap. De focus ligt op actuele mobiliteitsthema’s, zoals multimodaliteit en de veiligheid van actieve en kwetsbare weggebruikers.

Imec werkt hiervoor nauw samen met de Belgische partners: Digitaal Vlaanderen, Stad Mechelen, Brussel Mobiliteit, Paradygm, MIVB/STIB en VUB/FARI.

Meer weten?

Bezoek de website van CitCom.ai om meer te weten te komen over het totale project.

Dit project krijgt steun van het Digitaal Europa-programma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomt nr. 101100728.