Hackable City of Things

Hackable City of Things

Het ‘Hackable City of Things’-initiatief laat burgers zelf meebouwen aan de slimme stad van morgen.

Burgers zijn de onmisbare schakel in onderzoek naar de slimme stad van morgen. We hebben hun inspraak nodig zodat wij kunnen garanderen dat smartcity-innovaties actuele behoeften invullen, met het oog op een betere levenskwaliteit.

In het ‘Hackable City of Things’-initiatief zijn burgers vrij om hun ideeën aan te brengen en samen met ons de slimme stad van morgen vorm te geven. Hierbij staan wetenschap en technologie centraal. Wij zoeken als het ware mee naar de juiste technologische oplossingen en data om de stad te ‘hacken’ en zo te verbeteren. De stad wordt daarbij een ‘Hackable City of Things’.

Onderzoek naar geluidsoverlast: van idee naar prototype

In de eerste editie van Hackable City of Things kregen, na een eerste rondvraag, een vijftal burgerinitiatieven begeleiding om hun idee uit te werken tot een eerste prototype. Ze werkten rond volgende thema’s:

  • veilige inhaalafstand (Antwerpenize) 
  • geluidsoverlast (Burgerinitiatieven Gents Milieufront, Merksem Leefbaar & Bewonersgroep Luchtbal Noord verenigden zich onder de naam Klankentappers)
  • zonnepanelen (Klimaan)
  • groen in de stad (Klimaatrobuust Sint-Andries)
  • afval (Gents Milieufront)

De betrokken teams stelden hun oplossingen voor aan de imec-experten tijdens het juryevent. Er werd beslist om de oplossing rond geluidsoverlast (Klankentappers) verder te ondersteunen. De overige teams werden door imec in contact gebracht met bedrijven en organisaties die de nodige expertise in huis hebben om hun oplossing mee te realiseren.

De Klankentappers ontwikkelen en testen in deze eerste editie van Hackable City of Things, een eerste prototype van een omgevingsgeluidsensor die burgers aan hun gevel kunnen bevestigen om geluidsoverlast in kaart te brengen.

Lees alles over dit initiatief op de website van imec City of Things.