Hackable City of Things

Hackable City of Things

Het ‘Hackable City of Things’-initiatief liet burgers zelf meebouwen aan de slimme stad van morgen.

Burgers zijn de onmisbare schakel in onderzoek naar de slimme stad van morgen. We hebben hun inspraak nodig zodat wij kunnen garanderen dat smartcity-innovaties actuele behoeften invullen, met het oog op een betere levenskwaliteit.

Bij imec Vlaanderen betrekken we burgers daarom altijd van bij de start bij onze projecten. Dat is ook kenmerkend voor de livinglab-methodologie die steunt op een ruime waaier van tools voor gebruikersonderzoek: enquêtes, praktische tests, cocreatie- en feedbacksessies, ...

Met ‘Hackable City of Things’ gingen we nog een stap verder. We nodigden burgers uit om volwaardige medeontwerpers te worden van de slimme stad. Ze waren vrij om hun ideeën aan te brengen en samen met ons de slimme stad van morgen vorm te geven. Wij zochten mee naar de juiste technologische oplossingen en data om de stad te ‘hacken’ en te verbeteren.

Het Hackable City of Things-project is ondertussen afgerond.

Onderzoek naar geluidsoverlast: van idee naar prototype

Na een eerste rondvraag kregen een vijftal burgerinitiatieven begeleiding om hun idee uit te werken tot een eerste prototype. Ze werkten rond deze thema’s:

  • veilige inhaalafstand (Antwerpenize) 
  • geluidsoverlast (Burgerinitiatieven Gents Milieufront, Merksem Leefbaar & Bewonersgroep Luchtbal Noord verenigden zich onder de naam Klankentappers)
  • zonnepanelen (Klimaan)
  • groen in de stad (Klimaatrobuust Sint-Andries)
  • afval (Gents Milieufront)

De betrokken teams stelden hun oplossingen voor aan de imec-experten tijdens het juryevent. Er werd beslist om de oplossing rond geluidsoverlast (Klankentappers) verder te ondersteunen. De andere teams werden door imec in contact gebracht met bedrijven en organisaties die de nodige expertise in huis hebben om hun oplossing mee te realiseren.

Hier lees je meer over dit event

Het doel van het Klankentappers-project was om wetenschappelijk onderbouwde geluidsmetingen betaalbaar en toegankelijk te maken voor burgers. Samen met imec, Makerspace Antwerpen en de imec Waves-onderzoeksgroep ontwikkelden en testten ze een eerste prototype van een omgevingsgeluidsensor die burgers aan hun gevel kunnen bevestigen om geluidsoverlast in kaart te brengen. In 2021 werden er 10 getest in Gent en Antwerpen.

Klankentappers-team

Het Klankentappers-team

De omgevingsgeluidssensor zorgt voor nauwkeurige en frequente metingen. De data wordt privacyconform opengesteld voor burgers. Die kunnen dan de dialoog aangaan met de overheid om geluidsoverlast te beperken.

Lees er meer over in dit artikel.

De volledige info (hardware, software, handleiding en cloud componenten) van dit 'proof-of-concept'-ontwerp van de geluidsensorkit is open source beschikbaar, en dus vrij te ontwikkelen en gebruiken door iedereen.

Geluidsensorkit

Proof-of-conceptontwerp van de geluidsensorkit.