Flooding
/Vlaamse innovatiemotor/Impactdomeinen/Smart cities/Flooding: overstroming voorspellen

Flooding: overstroming voorspellen

Kan technologie helpen om wateroverlast te voorkomen? Imec zocht het uit.

Dit project kreeg steun van VLAIO.

Door de klimaatverandering stijgt de kans op hevige regenval. Zo krijgen we ook meer overstromingen. Met in hun nasleep een golf van menselijke en economische schade.

De eerste opdracht is natuurlijk overstromingen vermijden. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat ze een minder hoge tol eisen als ze tóch voorkomen. Want zijn brandweer en overheden sneller op de hoogte van overstromingsgevaar? Dan kunnen ze proactiever ingrijpen. Bijvoorbeeld door:

  • interventieteams efficiënter in te zetten
  • preventief ter plaatse te gaan met zandzakjes en ondersteuning
  • bewoners tijdig te waarschuwen

Overstromingen voorspellen op basis van realtime data

Een overstroming komt nooit zomaar uit de lucht gevallen. Hevige regenval maakt meestal deel uit van de weersvoorspellingen. En andere alarmsignalen zoals verzadigde riolen en riviergetijden zijn perfect meetbaar.

De moeilijkheid is om de puzzel van alle parameters samen te leggen. Vaak gebeurt dat pas als het water al in de kelders gutst. In een slimme stad moet dat beter kunnen.

Met het ondertussen afgeronde Flooding-project onderzocht imec samen met partners hoe een systeem voor het voorspellen van overstromingen eruit zou kunnen zien. Het idee was om realtime informatie van sensoren in riolen en waterlopen te combineren met weersinformatie zoals radarbeelden.

Voorspellen overstromingen

Realtime dashboard

Dit waren de resultaten van het Flooding-project:

  1. Er werd een datastructuur opgezet met een koppeling van datasets: VMM-neerslagdata, sensordata over waterstanden en neerslaghoeveelheden.
  2. Er werden drie soorten sensoren uitgezet: druksensoren om waterstanden te meten in de riolering, pluviometers aan de oppervlakte en waterstandsensoren in waterlopen.
  3. Er werd een proof-of-conceptdashboard voor realtime overstromingsvoorspelling ontwikkeld.
Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Binnen dit testproject waren we in staat om stedelijke overstromingen tot drie uur op voorhand nauwkeurig te voorspellen. Met een dashboard dat zichzelf elke drie minuten vernieuwde. En een visueel beslissingsondersteuningssysteem dat we samen met Brandweer Zone Antwerpen, water-link  VITO en Hydroscan ontwikkelden.

Sneller optreden

Een dergelijk systeem maakt het mogelijk om tijdig alarmsignalen uit te sturen naar beslissingsnemers. Dankzij voorspelling op straatniveau kan de brandweer:

  • Interventieteams efficiënter inzetten.
  • Preventief zandzakjes en ondersteuning laten aanrukken.
  • Bewoners tijdig waarschuwen.

Meer weten over Flooding? Dit artikel zoomt in op alle details

Heb je interesse in producten en diensten die voortvloeiden uit dit project?

Neem dan contact op met Hydroscan