URBANAGE

URBANAGE

URBANAGE ging na hoe je steden ouderdomsvriendelijker kunt maken met behulp van technologie.

Dit project kreeg steun van het Europese Horizon 2020.

URBANAGE staat voor ‘Enhanced Urban planning for AGE-friendly cities through disruptive technologies. Imec en Digitaal Vlaanderen sloegen samen met projectpartners in dit project de handen in elkaar. Ze gingen na hoe je steden aangenamer kunt maken voor ouderen. Met disruptieve technologieën, denk aan digital twins van steden, bigdata-analyse en artificiële intelligentie. En dit zonder de juridische aspecten uit het oog te verliezen.

Twee Vlaamse pilootcases

Van bij de start organiseerden we meerdere cocreatieworkshops met verschillende doelgroepen, zoals beleidsmakers van lokale en regionale overheden, ouderen, ... Op basis van de resultaten werkten we twee pilootcases uit.

URBANAGE pilootcases

Case 1: de Green Comfort Index

In de eerste case onderzochten we hoe comfortabel de stedelijke publieke ruimte is voor ouderen. Via workshops bepaalden we de parameters: wat vinden ouderen belangrijk als ze zich in de stad begeven? Daarbij kwamen we uit op dit lijstje:

  • luchtkwaliteit
  • geluid
  • hittestress & schaduw
  • natuurlijke infrastructuur: groene (planten, bomen, ...) en blauwe (water)
  • toegankelijkheid & bereikbaarheid
  • aanwezigheid van straatmeubilair, infrastructuur: zitbanken, tafels, publieke toiletten en straatverlichting, ...
URBANAGE Green Comfort Index

Samen vormen die parameters de basis van één cijfer: de Green Comfort Index, een score die aangeeft hoe comfortabel een locatie in de stad aanvoelt, specifiek voor oudere inwoners.
De Green Comfort Index is de uitkomst van een complexe becijfering – we gebruikten artificiële intelligentie voor zowel de samenstelling van de individuele datasets als voor de berekening zelf. Toch gaven we niet de computer maar mensen het laatste woord: ouderen en experten kregen inzage in het proces en konden het verfijnen.

urbanage

Het eindresultaat was een dynamische kaart (model) die de variatie van de Green Comfort Index (comfortgevoel) binnen de publieke ruimtes van de stad weergeeft.

URBANAGE Green Comfort Index kaart

Die kunnen oudere inwoners meteen gebruiken als ze de stad intrekken. Samen met het model zijn ook verschillende componenten ontwikkeld die diverse simulaties ondersteunen, waarmee beleidsvormers scenario’s kunnen uitwerken en zo het effect van bijvoorbeeld klimaatmaatregelen op het comfortgevoel kunnen simuleren.
Dit helpt (lokale) overheden en andere beleidsmakers/planners bij het vormen van een visie, een strategie en uiteindelijk een ruimtelijke planning.

Bekijk hieronder de Engelstalige video van de eerste case:

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Case 2: plannen van dienstverlening voor ouderen

In de tweede case gebruikten we diverse beschikbare datasets om twee eigenschappen van de bevolking in kaart te brengen voor beleidsmakers:

  1. leeftijdsverdeling
  2. beperking van de mobiliteit

De combinatie van die data onthult waar veel ouderen met beperkte mobiliteit wonen. En door actuele en historische gegevens te analyseren en er simulaties op toe te passen, kunnen we voorspellen hoe de situatie zal evolueren. Koppelen we die kennis met informatie over beschikbare dienstverlening, zoals de spreiding van apothekers en zorgdiensten? Dan kunnen beleidsmakers en planners in één oogopslag zien waar de gaten zitten – en die dichten. Zo vangen ze de problemen van de vergrijzing op alvorens die acuut worden.

Bekijk hieronder de Engelstalige video van de tweede case:

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Betrokken partners

URBANAGE stroomlijnt plannen van dienstverlening voor ouderen

Van Finland tot Spanje

Het URBANAGE-project betrok zo veel mogelijk belanghebbenden, zoals de Europese federatie van ouderen. Vanuit Vlaanderen werkten we binnen URBANAGE samen met het Finse Helsinki – een voorloper op het vlak van smart cities – en het Spaanse Santander.