Urbanage

Urbanage

URBANAGE gaat na hoe je steden ouderdomsvriendelijker kan maken met behulp van technologie.

Dit project krijgt steun van het Europese Horizon 2020-programma.

URBANAGE is een Europees H2020-onderzoeksproject en staat voor ‘Enhanced URBAN planning for AGE-friendly cities through disruptive technologies’. Imec en Agentschap Digitaal Vlaanderen slaan met dit project de handen in elkaar om na te gaan hoe je disruptieve technologieën benut zoals een digitale tweeling van de stad, bigdata-analyse en artificiële intelligentie om steden aangenamer te maken voor ouderen.

Samen werken we aan twee mogelijke pilootcases in Vlaanderen:

In de eerste case wil een gemeente haar senioren tijdig en proactief bijstaan met gerichte informatie over ingrepen in de publieke ruimte. Door data uit het GIPOD-platform (Generiek Informatieportaal Openbaar Domein) te combineren met inzichten over factoren zoals leeftijd, kan de gemeente de oudere verwittigen bij bijvoorbeeld wegenwerken in de buurt, of andere zaken die een invloed kunnen hebben op het dagelijkse leven.

In een tweede case wil de lokale overheid sneller inzicht krijgen in welke voorzieningen op welke plekken nodig zijn de komende decennia. Daarbij moet eerst duidelijk zijn welke types dienstverlening vandaag cruciaal zijn voor ouderen (winkels, apotheken, medische dienstverlening, ...), en in hoeverre deze toegankelijk zijn. Vervolgens kan men nagaan waar er nood is aan bijkomende dienstverlening en van welk type.

Verrijken van de digitale tweeling van de stad

Om dit te realiseren zijn persoonsgegevens nodig die onthullen wie behoort tot de doelgroep. Deze data willen we via het gegevensdelingsplatform MAGDA opvragen, anonimiseren en/of pseudonimiseren. Door deze informatie te combineren met gegevensbronnen over onder andere de toegankelijkheid van de beoogde voorzieningen, verrijken we de digitale tweeling van de stad.

Urbanage

De lokale overheid wil sneller inzicht krijgen in welke voorzieningen op welke plekken nodig zijn voor ouderen.

Om bovenstaande cases te realiseren gaan we de digitale tweeling linken aan smart-citydatabronnen zoals het Generiek Informatieportaal Openbaar Domein (GIPOD) en gegevens uit het MAGDA-platform. Deze digitale tweeling bouwen we in samenwerking met het agentschap Digitaal Vlaanderen en partners in het Europese H2020-onderzoeksproject DUET (Digital Urban European Twins).  Agentschap Digitaal Vlaanderen leidt DUET met technische ondersteuning van imec, in samenwerking met de steden Athene en Pilsen.

De digitale tweeling kan op regionaal en stedelijk niveau ingezet worden en via simulaties beleidsbeslissingen testen en verbeteren. DUET baseert zich op de allernieuwste internationale technologie en standaarden en vormt ook de basis voor de ontwikkeling van de URBANAGE Digital Twin.
 

Van Finland tot Spanje

Het URBANAGE-project loopt van februari 2021 tot en met januari 2024 en onderzoekt hoe overheidsinstanties disruptieve technologieën kunnen inzetten bij stadsplanning, zonder maatschappelijke uitdagingen en juridische aspecten uit het oog te verliezen. Alle belanghebbenden – zoals de Europese federatie van ouderen – worden hierbij betrokken. Binnen het URBANAGE-project werken we samen met Helsinki, voorloper op het vlak van smart cities- en de stad Santander in Spanje.

Filip Gosselé