URBANAGE

URBANAGE

URBANAGE gaat na hoe je steden ouderdomsvriendelijker kunt maken met behulp van technologie.

Dit project krijgt steun van het Europese Horizon 2020-programma.

Ben je 50-plusser of werk je bij een lokaal bestuur van een stad of gemeente?

Neem dan deel aan de URBANAGE-enquête!

URBANAGE staat voor ‘Enhanced URBAN planning for AGE-friendly cities through disruptive technologies'. Imec en Digitaal Vlaanderen slaan met dit project de handen in elkaar. Ze gaan na hoe je steden aangenamer kunt maken voor ouderen. Met disruptieve technologieën zoals digital twins, bigdata-analyse en artificiële intelligentie. En zonder de juridische aspecten uit het oog te verliezen.

Twee Vlaamse pilootcases

Van bij de start organiseerden we meerdere cocreatieworkshops met verschillende doelgroepen, zoals beleidsmakers van lokale en regionale overheden, ouderen, ... Op basis van de resultaten werkten we twee pilootcases uit.

URBANAGE pilootcases

De lokale overheid wil sneller inzicht krijgen in welke voorzieningen op welke plekken nodig zijn voor ouderen.

Case 1: de Green Comfort Index

In de eerste case meten we hoe comfortabel de stedelijke publieke ruimte is voor ouderen. Via workshops bepaalden we de parameters: wat vinden ouderen belangrijk als ze zich in de stad begeven? Daarbij kwamen we uit op dit lijstje:

  • luchtkwaliteit
  • geluid
  • hittestress & schaduw
  • natuurlijke infrastructuur: groene (planten, bomen, ...) en blauwe (water)
  • toegankelijkheid & bereikbaarheid
  • aanwezigheid van straatmeubilair: banken, tafels, publieke toiletten en straatverlichting, ...
URBANAGE Green Comfort Index

Samen vormen die parameters de basis van één cijfer: de Green Comfort Index. Dat is de uitkomst van een complexe becijfering – we gebruiken artificiële intelligentie voor zowel de samenstelling van de individuele datasets als voor de berekening zelf. Toch geven we niet de computer maar mensen het laatste woord: ouderen en experten krijgen inzage in het proces en kunnen het verfijnen.

Het eindresultaat is een kaart die de variatie van de Green Comfort Index binnen de publieke ruimtes van de stad weergeeft. Die kunnen oudere inwoners meteen gebruiken als ze de stad intrekken. En ze helpt (lokale) overheden en andere beleidsmakers/planners bij het vormen van een visie, een strategie en uiteindelijk een ruimtelijke planning.

URBANAGE Green Comfort Index kaart

Case 2: plannen van dienstverlening voor ouderen

In de tweede case gebruiken we beschikbare datasets om twee eigenschappen van de bevolking in kaart te brengen:

  1. leeftijdsverdeling
  2. beperking van de mobiliteit

De combinatie van die data onthult waar veel ouderen met beperkte mobiliteit wonen. En door actuele en historische gegevens te analyseren en er simulaties op toe te passen, kunnen we voorspellen hoe de situatie zal evolueren. Koppelen we die kennis met informatie over beschikbare dienstverlening, zoals de spreiding van apothekers en zorgdiensten? Dan kunnen beleidsmakers en planners in één oogopslag zien waar de gaten zitten – en die dichten. Zo vangen ze de problemen van de vergrijzing op alvorens die acuut worden.

URBANAGE stroomlijnt plannen van dienstverlening voor ouderen

Van Finland tot Spanje

Het URBANAGE-project startte in 2021 en eindigt begin 2024. Het betrekt zo veel mogelijk belanghebbenden, zoals de Europese federatie van ouderen. Vanuit Vlaanderen werken we binnen URBANAGE samen met het Finse Helsinki – een voorloper op het vlak van smart cities – en het Spaanse Santander.

Meer weten over URBANAGE?

Bezoek de projectwebsite

Ontdek meer over het Vlaamse luik
 

Filip Gosselé