HEV-leerkoffer
HEV-leerkoffer

Slim én veilig aan de slag met elektrische aandrijvingen

Bootc@mp Frans
Moord op de Taaltrein

Werken aan Franse taalvaardigheden via een serious game

Mindlabs-logo
Minelabs

Experimenteren met STEM in Minecraft

VRLeerfabriek
VRLeerfabriek

Immersief ervaringsleren met 360° video's in het secundair onderwijs.

VR-KUUB
VR-KUUB

Samenwerken in Virtual Reality

kr8cht
Kr8cht

Online game ter ondersteuning van de overgang naar het secundair onderwijs

kiks
KIKS

Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata

SCI-I
SCI-I

Het oog van de wetenschap

SENSEI
SENSEI

Jouw teacherbot

VRhoogte
VR-hoogte

Veilig werken op virtuele hoogte

sam-app
SAM-APP

De digitale coach in de praktijk

vsimulation
VSimulation@ChildCareEducation

tienerpas
Talentenportfolio

Digitaal talentenportfolio voor onderwijsloopbaanbegeleiding

vitale 5 elektriciteit
De vitale 5 elektriciteit

Laagspanningsnet virtueel leren veiligstellen

HYDREG
HYDREG

Verwarmingsinstallaties virtueel inregelen

ErgoXR
ErgoXR

Leren tillen en heffen in Extended Reality

LeerTrac
LeerTrac

Intelligente dashboards voor eindtermen en competenties

VR Groene Vingers
VR Groene Vingers

Machinale technieken aanleren in de virtuele wereld

Slim AC, snel DC
Slim AC – Snel DC

Didactisch materiaal rond SMART GRID en laadinfrastructuur