Projectomschrijving

In het onderwijs moeten leerlingen en cursisten specifieke eindtermen en competenties behalen. Die minimumdoelen zijn cruciaal voor het waarborgen van het onderwijsniveau. De monitoring en bijsturing van de voortgang richting die eindtermen is echter een complexe taak. Een lesgever die studenten wil begeleiden, heeft enkele prangende vragen: Maakt de student voldoende leervordering om de beoogde eindtermen te behalen? Welke student heeft het moeilijk? Kan ik in real-time een eenvoudige en duidelijke visualisatie krijgen van de voortgang van mijn studenten?...

Dit project ontwikkelt drie dashboards die de studievoortgang van leerlingen (secundair onderwijs) en cursisten (volwassenenonderwijs) monitort. Zo krijgen lesgevers en schoolleiders inzicht in de voortgang, prestaties en behoeften van de studenten met als doel het bereiken van de eindtermen en competenties. Bovendien zullen de dashboardgegevens het schoolbeleidsteam ondersteunen bij beslissingen over curriculumwijzigingen en optimalisatie van leerprogramma’s, maar evengoed bij de identificatie van knelpunten. De dashboards zullen na afloop van het project open-source beschikbaar gesteld worden voor de Moodle-community.

Dit project wordt uitgevoerd door Gito Overijse, GO! CVO Antwerpen en Eummena vzw.

Aan de slag

De oplevering van dit project wordt verwacht in april 2025. Voor meer info kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier.