Smart education

Smart education

Hoe maken we het leerproces efficiënter? Door in te zetten op persoonlijker én interactiever leren.

Vlaanderen is een kenniseconomie. We zijn het dus aan onszelf verplicht om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. En iedereen te motiveren om levenslang te blijven leren. Educatieve technologieën spelen daarbij een almaar belangrijkere rol. Imec gaat met het Smart Education programma deze maatschappelijke uitdaging aan.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Smart education = maatwerk

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om echte leerprocessen op maat te ontwikkelen. Denk aan adaptieve leerplatformen: door middel van sensoren en algoritmes meten die de individuele leervoortgang. En stellen ze gepersonaliseerde leerinhoud en -strategieën voor.

Naast het personaliseren van de leeromgeving onderzoekt imecs smart education-programma ook hoe vormen van studieondersteuning verder geoptimaliseerd kunnen worden aan de hand van feedback, hulpmiddelen, enzovoort.

Ook op het vlak van afstandsonderwijs gaat imecs smart education een stap verder. Via hybride en virtuele leerruimtes kunnen we de flexibiliteit van het afstandsleren ten volle benutten en tegelijk meer interactie tussen studenten, leerinhouden en docenten mogelijk maken. Niet alleen binnen de klascontext maar ook daarbuiten.

Met het oog op de toekomst

Daarnaast onderzoekt het programma hoe technologie kan helpen om individuen klaar te stomen voor de wereld van morgen. Het aanleren van complexe vaardigheden speelt hierbij een prominente rol, denk bijvoorbeeld aan collaborative problem solving. Hier onderzoekt het smart education-programma hoe het design van digitale leeromgevingen kan worden geoptimaliseerd om dit complexe leren te bevorderen.

Ten slotte onderzoeken we hoe technologie op een effectieve manier kan worden ingezet om interactie en samenwerking te faciliteren tijdens het leerproces, zowel tijdens synchroon als asynchroon leren.

Smart education-programma

Strategisch basisonderzoek

Itec, een imec-onderzoeksgroep van de KU Leuven, stuurt een breed interuniversitair team van onderzoeksgroepen aan.

Lees meer
Gebruikersonderzoek

Via het imec.icon-programma werken partners binnen het onderzoeksveld samen met de industrie.

Lees meer
Implementatie in scholen

Smart Education @ Schools lanceert een jaarlijkse oproep voor projecten waarin leerkrachten onderwijsuitdagingen aanpakken.

Lees meer
Uitrol in Vlaanderen

Het i-Learn-project wil leren op maat van elke leerling mogelijk maken. En dat in cocreatie met leerkrachten.

Lees meer

Smart education-portfolio

i-learn
i-Learn

Ons onderwijs heeft heel wat te winnen bij digitaal leren op maat. Dit project krijgt steun van VLAIO.

Mooc chyptechnologie
MOOC

Deze massive online open course (MOOC) biedt een laagdrempelige introductie tot de boeiende wereld van de nanotechnologie.

Smart-education-@-schools
Smart Education @ Schools

Innovatieprogramma voor leerkrachten die didactische uitdagingen willen aanpakken met behulp van educatieve technologie.