/Vlaamse innovatiemotor/Impactdomeinen/Smart education/Technologisch gebruikersonderzoek in de praktijk

Technologisch gebruikersonderzoek in de praktijk

Een tweede luik binnen imecs smart education-programma wil op een onderbouwde manier technologie ontwikkelen. En dat in zo reëel mogelijke contexten van opleiding en training.

Daarnaast zet dit luik sterk in op de verhoging van de adoptie van educatieve technologie door de medewerking van scholen.

Imec voert die ambities uit via het imec.icon-programma, waarin partners binnen het onderzoeksveld samenwerken met de industrie.

Scholen kunnen deelnemen als gebruikersgroep. Daarbij beschikken ze over hun eigen valorisatiedoelen en takenpakket. En zijn ze cruciale partners voor het versnellen van de adoptie.

Meer over imec.icon

Ontdek onze imec.icon projecten:

alt
LEAPS

Leeranalyse voor aangepaste leerondersteuning.

alt
COSMO

'COgnitive Support in Manufacturing Operations’: cognitieve begeleiding in de productie

STEAMS
STEAMS

Supporting TEamwork in AMbient learning Spaces
(Ondersteuning van teamwerk in hybride leeromgevingen)

LECTUREplus
LECTURE+

Effectiever afstandsleren met technologie die engagement stimuleert.

AIDA
AIDA

AIDA ontwikkelt en evalueert nieuwe AI-methodes voor de aanmaak van materialen voor online leren en e-assessments.

alt
EduTablet

De digitale kloof overbruggen in Vlaamse middelbare scholen

Interesse om zelf als school mee te stappen in een project?