i-learn

i-Learn

Ons onderwijs heeft heel wat te winnen bij digitaal leren op maat.

Dit project krijgt steun van VLAIO.

In een school is het verscheidenheid troef. Niet alleen talenten verschillen, ook de manieren waarop leerlingen leerstof het efficiëntst verwerken. Daarom is de klassieke ex-cathedra-aanpak, waarbij de leerkracht dezelfde les geeft aan de volledige klas, niet altijd de beste manier om de grootste leerwinst te boeken.

Een aanpak op maat van iedere leerling – gepersonaliseerd onderwijs – is beter. Maar daarvoor hebben leerkrachten geen tijd. Tenzij technologie hen een handje toesteekt. Met goede educatieve tools kunnen ze individuele noden in kaart brengen en leerlingen helpen om op eigen tempo te leren. Zo komt de leerling aan het stuur te zitten van het eigen leerproces en neemt de leerkracht een meer coachende rol op zich.

Waar vinden leerkrachten die tools? Tot voor kort moesten ze zelf hun weg zoeken door het overvloedige, maar ook kwalitatief ongelijke aanbod. Het i-Learn-project brengt daar verandering in.

Dankzij i-Learn krijgen leerkrachten in Vlaanderen gratis op één portaal en met één enkele login toegang tot een uitgekiende selectie van commerciële en niet-commerciële onderwijsapplicaties.

Het i-Learn-team:

  • Onderzoekt welke actuele noden er in scholen leven op het vlak van differentiatie en digitalisering.
  • Screent bestaande oplossingen in binnen- en buitenland.
  • Bouwt een online portaalomgeving waarin leertrajecten gecreëerd kunnen worden die verschillende tools samenbrengen.
  • Levert een aanbod van kant-en-klare leertrajecten aan voor diverse vakken en leerjaren, met bijzondere aandacht voor Nederlands als tweede taal (NT2), hoogbegaafdheid, computationeel denken en begrijpend lezen.
  • Schrijft aanbestedingen uit voor reeds bestaande applicaties die worden toegevoegd aan het i-Learn-portaal.
  • Begeleidt leerkrachten bij de toepassing van gepersonaliseerd leren in het algemeen en het i-Learn-portaal in het bijzonder.

Projectverloop

Het i-Learn-project startte in september 2019 in opdracht van de Vlaamse overheid en met de financiële steun van VLAIO. Het project loopt over drie schooljaren. Zowel imec als de imec-onderzoeksgroep itec spelen – samen met KU Leuven – een belangrijke rol bij diverse technologische en didactische aspecten, en bij de operationele sturing.

Het portaal moet voldoen aan een actuele nood binnen het onderwijs. Daarom koos i-Learn vanaf de start voor cocreatie met het onderwijsveld. Na een uitgebreide nodenbepaling via focusgesprekken en een grootschalige bevraging lanceerden we begin 2020 een oproep voor pilootscholen. De 12 geselecteerde pilootscholen gingen vervolgens een cocreatietraject aan, waarin ze met de didactische experts uit het i-Learn-team nadachten over de functionaliteiten en de didactische onderbouw van het prototype.

In september 2020 lanceerden de i-Learn-medewerkers een prototype van het MyWay-webportaal met een tijdelijke selectie van educatieve applicaties. De pilootscholen testten dat prototype uit tijdens het schooljaar 2020-2021. Zij werden bij de implementatie van dit prototype bijgestaan door het consortium van onderwijsverstrekkers. Op basis van hun feedback werd het finale portaal vormgegeven en in op 1 september 2021 gelanceerd, met een nieuw, divers aanbod aan educatieve tools.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Op 1 september 2021 werd ook de i-Learn Academy beschikbaar. Die biedt leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies – gratis – begeleiding, zoals instructievideo’s en e-learningmodules, vormingsactiviteiten en intensieve coaching op maat van de school. Elke school kan dus zelf kiezen in welke mate ze begeleiding nodig heeft bij de implementatie van i-Learn MyWay.

Tussendoor zette het i-Learn-team ook zijn schouders onder Onderwijs gaat viraal, een website waarop leerkrachten tijdens de coronacrisis een overzicht van gratis tools vonden om gemakkelijker over te schakelen op afstandsonderwijs.

Meer weten over i-Learn? Bezoek de projectwebsite

i-Learn-papers

Wil je nog meer inzicht krijgen in het i-Learn-project? Verdiep je dan zeker in de i-Learn-papers,waar wordt uitgelegd hoe het platform tot stand kwam en welk onderzoek werd gedaan om dit mogelijk te maken. Topics zoals digitaal gepersonaliseerd leren, learning analytics, learning dashboards, privacy van persoonsgegevens van leerlingen, en nog zoveel meer, komen uitgebreid aan bod.

Een blik achter de schermen? Lees nu de i-Learn-papers.