VR Groene Vingers

VR Groene Vingers

Machinale technieken aanleren in de virtuele wereld

Projectomschrijving

Tuinbouwscholen zijn sterk afhankelijk van de seizoenen om hun leerlingen machinale technieken zoals hagen scheren of bosmaaien aan te leren. Tijdens de winter zijn er weinig handelingen die geoefend kunnen worden. Zo gaat veel kostbare leertijd verloren en kunnen de nodige technieken moeilijk onderhouden worden. Daarnaast speelt ook veiligheid een grote rol: het aanleren van tuinbouwtechnieken brengen heel wat risico’s met zich mee.

Dit project bouwt een Virtual Reality-applicatie om de technieken rond hagen scheren en bosmaaien in te oefenen. Dankzij verschillende moeilijkheidsniveaus kan elke leerling op eigen niveau oefenen. De applicatie zal bovendien met dummy machines werken, zodat de leerlingen voldoende voeling krijgen met het reële gewicht van de machines. De leerkracht volgt in real-time mee met de leerling op een scherm én kan de gegevens achteraf op een dashboard bekijken. Zo wordt de evolutie van elke leerling nauw opgevolgd.

VR Groene Vingers wordt uitgevoerd door BUSO Woudlucht en GO! Atheneum Heist.

Aan de slag

De oplevering van dit project wordt verwacht in april 2025. Voor meer info kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier.