Nieuwe minimumdoelen binnen de arbeidsmarktgerichte en dubbele finaliteit stellen dat leerlingen rekening dienen te houden met ergonomische principes bij motorische basisvaardigheden. Die ergonomische principes komen echter heel weinig aan bod in het huidige curriculum. Voor leerkrachten is het bovendien moeilijk om de houdingen correct te beoordelen: fouten in de houding zijn vaak subtiel en niet alle leerkrachten beschikken over voldoende ergonomische kennis.

Het project ErgoXR ontwikkelt een Mixed Reality-applicatie die leerlingen correcte til- en heftechnieken aanleert. Dat verloopt stapsgewijs: leerlingen leren de technieken aan in Virtual Reality (volledige immersie), maar ook in Mixed Reality (een virtuele laag interactieve content op de werkelijkheid). Op die manier krijgen leerlingen de kans om meermaals diverse opdrachten uit te voeren. Dankzij een geautomatiseerd systeem krijgen ze bovendien real-time feedback op hun al dan niet correcte houding, zodat ze die meteen kunnen corrigeren. Een eerste prototype werd reeds ontwikkeld binnen een Innovet-traject.

Dit project wordt uitgevoerd door Sint-Paulusschool Campus VTI, Sint-Paulusschool Campus Sint-Vincentius en Howest.

Aan de slag

De oplevering van dit project wordt verwacht in april 2025.

Meer info