Slim AC, snel DC

Slim AC – Snel DC

Didactisch materiaal rond SMART GRID en laadinfrastructuur

Projectomschrijving

De huidige energietransitie creëert een steeds sterkere link tussen ons energiebeheer en onze mobiliteit. Ons onderwijs moet die evolutie ook in curricula aanbieden d.m.v. leerstof rond SMART GRID-technologie, laadproblemen en de opkomende bi-directionele laadinfrastructuur. Leerkrachten kunnen de razendsnelle evolutie echter niet bijhouden in het lesmateriaal én het nodige materiaal is duur.

Dit project creëert didactisch materiaal om die leerstof tastbaar te maken. Concreet worden zes didactische opstellingen gebouwd rond fysieke laadinfrastructuur. De bijhorende Augmented Reality-applicatie brengt onzichtbare problemen (bijv. in de laadstroom) in kaart voor leerlingen. Het materiaal wordt aangevuld met meer dan 20 e-learningmodules. Het team zal de materialen na afloop van het project vrij beschikbaar stellen voor alle Vlaamse scholen via een uitleensysteem. Scholen zullen bovendien zelf dergelijke opstellingen kunnen bouwen aan de hand van een handleiding.

Dit project wordt uitgevoerd door Technische Scholen Mechelen, Talentenschool Turnhout Campus Zenit, Volta vzw, Educam vzw, Diagnose Car en EV-Quip.

Aan de slag

De oplevering van dit project wordt verwacht in april 2025. Voor meer info kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier.