Vlamingen en digitale transformatie

De voorbije jaren vond er op verschillende vlakken onmiskenbaar een digitale versnelling plaats. Niet elke Vlaming verteert deze veranderingen echter even vlot. Het worstelen met digitale transformatie valt uiteen in drie 'technologieparadoxen' die inherent verweven zijn. Als gevolg zien we dan ook dat de digitale kloof verder uitdiept en een wig drijft tussen de Vlamingen.

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Smartphone afhankelijkheid

Drie technologieparadoxen zorgen voor een complexe relatie met technologie

Vlamingen vinden het moeilijk om te balanceren tussen het toegenomen belang van de smartphone - men geeft aan deze niet meer te kunnen missen in het dagelijkse leven - en het ervaren van smartphone-afhankelijkheid.

Vervolgens geniet men ontegensprekelijk van het gemak van de online informatiebronnen terwijl men evenzeer bezorgd is omtrent de waarheidsgetrouwheid ervan.

Tot slot erkent men het gebruiksgemak en belang van online dienstverlening, maar is men tegelijkertijd ook meer en meer bekommerd over de eigen privacy en controle over persoonlijke data.

De cijfers staven dat we worstelen met deze paradoxen in een poging evenwicht en controle te krijgen. Dit gebeurt niet zonder slag of stoot, ook niet voor jongeren die nochtans opgegroeid zijn met digitale technologie.

Ik ondervind weinig moeilijkheden

De digitale kloof gaat meer over 'kunnen' en 'willen' dan over 'hebben'

De toegangskloof situeert zich vandaag de dag vooral bij Vlamingen met een laag inkomensniveau en gaat vooral over kwaliteit van de connectiviteit dan over het bezit van toestellen.

De kloof rond digitale vaardigheden zien we dan weer wel verder uitdiepen. Opvallend minder Vlamingen vinden het gemakkelijk om met technologie om te gaan. Daarnaast lijken vermijdingsgedrag en angst toe te nemen, terwijl we een afname zien in (zelf)vertrouwen om nieuwe digitale vaardigheden aan te leren.

Tot slot zijn Vlamingen minder expliciet positief over technologie, maar vertaalt zich dat niet in een expliciet negatieve attitude. Dit toont vooral aan dat onze relatie met technologie complexer, genuanceerder en minder naïef geworden is. Deze tendens komt nog sterker naar voor bij de zogenaamde 'digital natives'.

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Ben je benieuwd naar de inzichten van imec.digimeter 2022?
Bekijk hier dan ons volledig rapport.

Download imec.digimeter

Dimitri Schuurman

Dimitri Schuurman

Lieven Demarez

Lieven Demarez