Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

De imec.digimeter profielen

Sinds 2009 monitort de imec.digimeter niet alleen de voornaamste evoluties inzake bezit en gebruik van technologie, maar ook de attitude ten aanzien van technologie in Vlaanderen. Om een samenvattend overzicht te bieden op de digimeter-resultaten wordt in elke editie een segmentatie opgesteld van vijf ‘digiprofielen’.

Profielen digimeter

Deze vijf profielen verschillen van elkaar op drie vlakken:

  1. De relatie die ze de voorbije jaren hebben opgebouwd met technologie
  2. De mate waarin ze worstelen met de technologieparadoxen
  3. De mate waarin ze worden geconfronteerd met de digitale kloof
Passionele minnaar

Passionele minnaar

Het passionele minnaar (17%, - 2) segment omarmt technologie in al haar facetten en heeft hier weinig bezorgdheden over. Men weet veel over (innovatieve) technologie en bezit de nodige vaardigheden om ermee om te gaan. Verder kijkt men reikhalzend uit naar wat technologie ons nog zal brengen. Dit segment is er dan ook doorgaans als de eerste bij om nieuwigheden te gebruiken.

Haat-liefde

Haat-liefdeverhouding

Het segment met een haat-liefdeverhouding (25%, +5) staat eveneens positief ten aanzien van technologie. Men wil graag even digitaal zijn als de 'Passionele minnaar', maar worstelt veel meer met de technologieparadoxen. Tegelijkertijd is men kritischer tot soms ook negatiever tegenover technologie. Dit segment is het sterkst gestegen hetgeen benadrukt dat het belangrijk zal zijn om de twijfels bij deze Vlamingen weg te werken om een meer inclusieve digitale transformatie te bekomen.

Platonische

Platonische relatie

Het segment met een platonische relatie (22%, +3) verlangt naar meer interactie met technologie zonder deze vandaag al vaak te gebruiken. Ondanks dat verlangen slaagt men er niet in om zich volledig over te geven aan technologie. Dat is te wijten aan een gebrek aan kennis, vaardigheden en vertrouwen. Men heeft ook negatieve attitudes tegenover technologie en worstelt met de afhankelijkheidsparadox. Daardoor vertoont dit profiel vermijdingsgedrag. De issues van dit jongere segment moeten ook in rekening gebracht worden met het oog op een inclusieve digitalisering.

LAT

LAT relatie

Het segment met een LAT relatie (23%, -2) omarmt technologie niet helemaal en bouwt bewust meer afstand in. Dit doet men omdat men zich bewust is van de nadelen van technologie. Men kampt met technologieparadoxen, maar dankzij hun kennis en vaardigheden is men wel in staat om zélf controle te krijgen over deze paradoxen. Zo wil dit segment zich bewust niet té afhankelijk maken van technologie.

geen relatie

Geen relatie

Het segment met geen relatie (13%, -4) heeft slechts een zeer beperkte band met technologie ontwikkeld. Hier zijn vooral ouderen en mensen met een lager inkomensniveau terug te vinden. Vooral omwille van een gebrek aan toegang en vaardigheden bevindt men zich aan de 'verkeerde' kant van de digitale kloof. Het is belangrijk om dit segment evenveel kansen te bieden om deel te nemen aan de digitaliserende samenleving van vandaag en morgen.