Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

De imec.digimeter profielen

Sinds 2009 monitort de imec.digimeter niet alleen de voornaamste evoluties inzake bezit en gebruik van technologie, maar ook de attitude ten aanzien van technologie in Vlaanderen. Om een samenvattend overzicht te bieden op de digimeter-resultaten wordt in elke editie een segmentatie opgesteld van vijf ‘digiprofielen’.

profielen digimeter

Deze vijf profielen verschillen van elkaar op drie vlakken:

  1. De relatie die ze de voorbije jaren hebben opgebouwd met technologie
  2. De mate waarin ze worstelen met technologie
  3. De mate waarin ze worden geconfronteerd met de digitale kloof
Passionele minnaar

De ‘Passionele minnaar’ (17%, +0) is een profiel van zogenaamde ‘innovators’ en ‘early adopters’ dat technologie in al zijn facetten omarmt en nauwelijks nadelen ziet of bezorgdheden ervaart met betrekking tot digitalisering. Men weet veel over (innovatieve) technologie en bezit de nodige vaardigheden om ermee om te gaan. Verder kijkt men reikhalzend uit naar wat technologie ons nog zal brengen. Dit profiel is er dan ook doorgaans als de eerste bij om nieuwigheden te gebruiken.

haat-liefde

Het profiel met een ‘Haat-liefdeverhouding’ (25%, +0) staat eveneens positief ten aanzien van technologie. Men wil graag even digitaal zijn als de 'Passionele minnaar', maar worstelt veel meer met de technologieparadoxen, voornamelijk de dataparadox en de waarheidsparadox. Men is dus kritisch tegenover technologie en is het meest bezorgd rond hun online privacy. Typerend voor de ‘Haat-liefdeverhouding’ is dat men enerzijds het meest nieuwsgierig is naar de toepassingen en mogelijkheden van AI, maar anderzijds is men ook het meest bezorgd dat AI foutieve informatie kan verspreiden.

platonische

Het profiel met een 'Platonische relatie' (21%, -1) verlangt naar meer interactie met technologie zonder deze vandaag al vaak te gebruiken. Ondanks dat verlangen slaagt men er niet in om zich volledig over te geven aan technologie. Dat is te wijten aan een gebrek aan kennis, vaardigheden en positieve attitudes. Ze voelen zich sneller overdonderd en geïntimideerd door technologische ontwikkelingen. Dit profiel, waarin we veel jongeren terugvinden, worstelt met de afhankelijkheidsparadox. Zo vindt men dat ze te veel tijd doorbrengen op de smartphone en vier op tien voelt zich verslaafd aan de smartphone. De issues van dit jongere segment moeten ook in rekening gebracht worden met het oog op een inclusieve digitalisering.

lat-relatie

Het profiel met een ‘LAT-relatie’ (23%, +0) omarmt technologie niet helemaal en bouwt bewust meer afstand in. Dit doet men omdat men zich bewust is van de nadelen van technologie. Men kampt met technologieparadoxen, maar dankzij hun kennis en vaardigheden is men wel in staat om zélf controle te krijgen over deze paradoxen. Zo wil dit profiel zich bewust niet té afhankelijk maken van technologie door zichzelf bijvoorbeeld regeltjes op te leggen.

geen relatie

Het profiel met ‘Geen relatie’ (14%, +1) heeft slechts een zeer beperkte band met technologie ontwikkeld. Hier zijn vooral ouderen en mensen met een lager inkomensniveau terug te vinden. Vooral omwille van een gebrek aan toegang en vaardigheden bevindt men zich aan de 'verkeerde' kant van de digitale kloof. Dit profiel ervaart meer dan de andere profielen dat digitale technologieën aan hen worden opgedrongen, terwijl men dit eigenlijk niet wil. Het is belangrijk om dit profiel evenveel kansen te bieden om deel te nemen aan de digitaliserende samenleving van vandaag en morgen.