Al 16 jaar monitort imec.digimeter het bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen en peilt de studie naar de attitude van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen. In imec.digimeter 2023 werden 2835 Vlamingen bevraagd van 5 september 2023 tot en met 6 november 2023.

De steekproef

Om ervoor te zorgen dat we uitspraken kunnen doen over de Vlaming werken we samen met het Rijksregister. Daardoor konden we een gerandomiseerde steekproef van 12.000 Vlamingen trekken om zelfselectie te vermijden. De geselecteerde Vlamingen werden via een brief uitgenodigd om deel te nemen aan de online vragenlijst. Een kortere papieren versie van de vragenlijst kon telefonisch worden aangevraagd. Na twee weken werd een herinneringsbrief gestuurd, vergezeld door een papieren vragenlijst bij de 65-plussers. 47% van de steekproef is op deze manier gerekruteerd.

Via (online) partnerrekrutering met Mobile Vikings, Gray en eigen imec kanalen werd 33% van de steekproef behaald. De overige 20% werd gerekruteerd uit het panel van Bilendi Belgium. Voor deze rekrutering werden respondentenquota opgezet op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie. Elke respondent die deelnam aan de imec.digimeter-vragenlijst (behalve deelnemers uit het Bilendi Belgium panel) had evenveel kans om een cadeaubon van €30 te winnen. De totale prijzenpot van de vragenlijst bedroeg €3.000.

Timing

Digimeter 2023 timeline

Het meetinstrument

De basis van imec.digimeter is de vragenlijst. Deze is zowel online beschikbaar als - een ingekorte versie - op papier. De topics die in de vragenlijst aan bod komen zijn: (1) toestellen en internet, (2) televisie en online video, (3) audio, (4) gamen, (5) nieuws, (6) smartphone, welzijn en digitale gezondheidsmonitoring, (7) sociale media, (8) online shoppen en betalen, (9) voorkeur qua toestellen om zaken offline dan wel online te doen, (10) telewerken en -studeren, (11) digitale overheid, (12) persoonlijke data en privacy, (13) innovatieve technologieën en artificiële intelligentie, (14) digitale vaardigheden en (15) sociodemografische gegevens.

Via de vragenlijst krijgen we een uitgebreid inzicht in wat mensen zeggen over hun eigen bezit, gedrag, attitudes en vaardigheden. Aanvullend aan de vragenlijst worden er bevindingen uit de mobileDNA-logging applicatie toegevoegd. Dit laat ons toe om ook enkele inzichten te delen over wat mensen precies doen op hun smartphone. Op deze manier combineren we 'wat mensen zeggen' met 'wat mensen doen' om tot een rijker beeld te komen.

mobileDNA

mobileDNA

mobileDNA is een applicatie ontwikkeld door imec-mict-UGent. Via deze (Android) app kan het smartphonegebruik van de Vlaming tot in detail gemeten worden en kunnen extra objectieve bevindingen toegevoegd worden aan de zelfgerapporteerde antwoorden uit de vragenlijst.

Meer over mobileDNA

Google Play store

Ben je benieuwd naar de inzichten van imec.digimeter 2023?
Bekijk hier dan ons volledig rapport.

Download imec.digimeter

Digimeter 2023

Heb je vragen over imec.digimeter?

Lieven Demarez

Lieven Demarez