Haal het maximale uit innovatrix
/Innovatrix: haal het maximum uit je idee

Innovatrix: haal het maximum uit je idee

Gebruik imecs innovatiecanvas voor alle fasen van je innovatiemanagement.

Hoe haal je het maximum uit Open Innovatrix, imecs digitale innovatiecanvas?

Imecs Open IVTx is een applicatie die ondersteuning biedt aan iedereen die op stapsgewijze manier wil innoveren. Via digitale innovatiecanvassen kunnen teams hun innovatie in kaart brengen en online samenwerken met behulp van verschillende frameworks, zoals imecs eigen innovatiecanvas Innovatrix, het Lean Canvas enz. Open IVTx helpt je om structuur aan te brengen in je innovatieprojecten en activiteiten te plannen om je (business)idee verder uit te werken en te valideren.

Welk raamwerk je ook kiest, Open IVTx helpt je om je idee voor te stellen in de vorm van assumpties. Die assumpties zijn immers altijd het startpunt. Daarna volgen validatieactiviteiten en -experimenten om je veronderstellingen te valideren of nieuwe inzichten over je innovatie te verzamelen.

Aan de slag

Hoe werkt het? We loodsen je stap voor stap door de verschillende functies van Open IVTx.

Registreer je of meld je aan bij de applicatie.

Als je een account en een project hebt aangemaakt, ga je naar ’Innovation Tools’ om te starten.

Creëer een bord

Maak je bord aan en kies het gewenste framework.De schermafbeeldingen in het onderstaande voorbeeld zijn afkomstig van imecs innovatiecanvas Innovatrix, maar de workflow blijft gelijk voor alle frameworks.

maak nieuw board

Map je assumpties

Op het bord wordt elke assumptie weergegeven als een kaartje. Ze horen telkens thuis onder een bepaald criterium. Criteria zijn de domeinen die we willen uitdiepen: ze kunnen verschillen afhankelijk van het gebruikte framework.

aannames

Een goede assumptie is een korte, beknopte zin die een kenmerk of aspect van je innovatie beschrijft. Breng de meest relevante assumpties van jouw innovatie of (bedrijfs)idee in kaart.

Een assumptie kan rechtstreeks op het bord worden gecreëerd of door op de titel van een criterium te klikken.

Wanneer je een assumptie creëert, zul je merken dat die een kleur heeft. De kleuren geven de status weer:

 • Geel staat voor aanname. Dat is de standaardstatus.
 • Groen staat voor een gevalideerde aanname. Gebruik dit voor alle assumpties die je hebt onderzocht en die waar blijken te zijn.
 • Zwart staat voor een niet-gevalideerde aanname. Gebruik dit voor alle assumpties die niet waar blijken te zijn.
 • Grijs staat voor onbekend. Gebruik dit voor assumpties die onduidelijk zijn of waarvan niet bevestigd is of ze waar of onwaar zijn.
 • Turquoise staat voor nieuw inzicht. Deze status valt op en is het resultaat van nieuwe ontdekkingen tijdens je onderzoek. Gebruik dit wanneer je onverwachte aspecten over je idee ontdekt.
Kleuren aannames

Het is de bedoeling om de meest relevante assumpties te mappen. Het aantal gevalideerde assumpties is daarbij geen goede indicator voor succes. Integendeel: aangezien het de bedoeling is om een beter inzicht te krijgen in je (bedrijfs)idee, zijn de niet-gevalideerde assumpties vaak veel interessanter. Ze dwingen je om na te denken over je idee en bepaalde aspecten te herformuleren om beter aan te sluiten bij de behoeften van je voornaamste stakeholders.

Je assumpties verder uitdiepen

Hoewel we voorstander zijn van snelle workflows, moeten sommige assumpties verder uitgediept worden om ze helemaal te doorgronden. Om het overzicht te behouden houden we ons bord overzichtelijk met korte, gebalde formuleringen. We hebben echter verschillende weergaven voorzien waar je meer details kunt toevoegen.

 1. Criteriumdetails

Wanneer je op de naam van een criterium klikt, wordt er een scherm geopend om elk criterium afzonderlijk te bekijken. Je kunt in deze weergave nieuwe assumpties creëren, hun status wijzigen, hun prioriteit verschuiven of aangeven dat het gaat om sleutelassumpties.

Je zult zien dat bij bepaalde criteria assumpties worden voorgesteld. Als je erop klikt, maak je een assumptie op basis van de suggestie in kwestie.

Vergeet je wijzigingen niet op te slaan!

criteria details
 1. Assumptiedetails

De tweede weergave biedt een gedetailleerd overzicht per assumptie, met alle info over die assumptie.

Dubbelklik op een assumptie in het bord of gebruik het pictogram 'Bewerken' in de criteriumweergave.

Je kunt een notitie toevoegen om je assumptie meer in detail te beschrijven en meer context te geven.

Aanname details
 1. Belangrijke onzekerheden

In de loop van de jaren hebben we het belang van focus ingezien. Ideeën bestaan vaak uit heel wat assumpties, maar die hebben niet allemaal hetzelfde gewicht of belang. Daarom kun je dat onderscheid digitaal maken voor je belangrijke onzekerheden.

Ze worden aangeduid met een sleutel (omdat ze in het Engels 'key uncertainties' heten) en vertegenwoordigen de belangrijkste aspecten van je innovatie: kenmerken die echt de kern vormen. Deze sleutelassumpties moeten centraal staan bij je verdere analyse en activiteiten.

Belangrijke onzekerheden

Er bestaan verschillende manieren om een assumptie te markeren met een sleutel:

 • In de criteriaweergave
 • In de assumptiedetails
 • Via de snelkoppelingen onderaan

Innovatrix helpt je innovatieproces te structureren via een experimentele aanpak om je initiële idee te valideren. Selecteer een beperkt aantal sleutelassumpties die je wilt valideren in je volgende iteratie. Het is vaak eenvoudiger en goedkoper om je te concentreren op kleine aspecten in plaats van alles tegelijk te valideren.

Zodra je je resultaten hebt verzameld, werk je je bord en je assumpties bij en bepaal je de sleutelassumpties voor je volgende iteratie.

 1. Relaties

Assumpties staan bijna nooit op zichzelf. Ze hangen vaak samen en beïnvloeden elkaar: wanneer een bepaalde assumptie onwaar blijkt te zijn, kan dat grote gevolgen hebben voor een andere assumptie.

Met Open IVTx, imecs digitale innovatiecanvas kun je die relaties visualiseren, zodat je je idee beter kunt structureren. Zodra er een relatie is gelegd, kun je dat in één oogopslag zien door over het relatiesymbool te gaan.

Relaties

Hoe breng je assumpties beter en sneller in kaart?

We hebben een hele reeks snelle acties ontwikkeld waarmee je je workflow kunt verbeteren.

 1. Assumpties selecteren

Je kunt meer dan één assumptie selecteren door op elke assumptie te klikken. Je zult zien dat de geselecteerde assumptie gemarkeerd worden op je bord. De assumpties deselecteren kan via de knop in de werkbalk bovenaan.

Aannames selecteren
 1. Assumpties kopiëren of verplaatsen

Vaak horen bepaalde kenmerken van je innovatie thuis onder meer dan één criterium. Of misschien heb je ze gewoon onder het verkeerde criterium geplaatst. Selecteer de assumpties, sleep ze naar het gewenste criterium en kies of je ze wilt kopiëren of verplaatsen.

aannames kopieren
 1. Filteren

Concentreer je op de criteria of assumptie die van belang zijn door ze te filteren.

 1. Snelkoppelingen gebruiken

Zodra je een assumptie hebt geselecteerd, zal je merken dat er onderaan op je board snelkoppelingen verschijnen. Met die snelkoppelingen kun je acties uitvoeren op je selectie:

 • Belangrijke onzekerheden markeren
 • Relaties leggen tussen je selectie.
 • Verwijderen of archiveren.
 • De status wijzigen.
 • Validaties creëren.
snelkoppelingen

Validatieactiviteiten en experimenten definiëren

Zoals veel zaken in het leven, is ook innovatie een iteratief proces, waarbij we leren met vallen en opstaan, of beter: door te ontdekken en te verbeteren.

Zodra je je idee op het bord in kaart hebt gebracht, is het tijd om op onderzoek uit te trekken. Daarbij moet je je in de eerste plaats richten op de aspecten die absoluut cruciaal zijn voor je innovatie. Je moet dus beginnen met je belangrijke onzekerheden en de assumpties die ermee verband houden of die tijdens hetzelfde experiment of dezelfde activiteit kunnen worden getest.

Om een validatieactiviteit te creëren selecteer je de assumpties rechtstreeks op het bord en gebruik je de snelkoppelingen onderaan. Je kunt ook naar de specifieke weergave gaan en daar een activiteit aanmaken.

Validatieactiviteiten definiëren

Het doel van dit alles is om de methoden te definiëren (of te overwegen) om je initiële idee te bevestigen. Zodra je een validatie hebt gecreëerd, krijg je een scherm waarop je de uit te voeren activiteit kunt kiezen. Vind je de gewenste activiteit niet terug? Kies ‘Andere’ of neem contact op met ons om te vragen om je activiteit toe te voegen.

Het is de bedoeling om bewijzen te verzamelen voor je assumpties via de juiste activiteiten, zodat je hen uiteindelijk kunt valideren. Om vooringenomenheden of subjectieve analyses te voorkomen, raden we je aan om onderzoeksvragen te formuleren die duidelijk beschrijven welk resultaat je verwacht: zogenaamde hypothesen.

Het voordeel van werken met een hypothese is dat je hierdoor gedwongen wordt om na te denken over het resultaat van je activiteit. Zo kun je niet alleen de implicaties beter begrijpen, maar ook de variabelen in je onderzoek. Een hypothese is een voorlopige stelling die getest moet kunnen worden (via kwantificeerbare meetgegevens) en die specifiek moet zijn. In het veld ‘True when’ kun je beschrijven welke meetgegevens je zult gebruiken om te bewijzen dat de hypothese waar is.

Zodra je je hypotheses hebt bepaald, koppel je ze aan de assumptie die door de hypothese gevalideerd moet worden. Selecteer de hypothese en gebruik het selectievakje dat voor elke assumptie staat.

Hypothese definiëren

Kom uit je ivoren toren

Nu je bord klaar is, kun je beginnen aan je onderzoek. Ga dus letterlijk of figuurlijk naar buiten en verricht onderzoek in de echte wereld.

Tijdens deze fase wil je nieuwe inzichten over je idee ontdekken en bevestigen. Zonder onderzoek zijn assumpties over je oplossing en klanten vaak oppervlakkig. Nochtans hangt het succes van je toekomstige oplossing sterk af van het vermogen om een bepaald probleem op te lossen en dus voldoende waarde te bieden.

Het doel is om gegevens te verzamelen die je uiteindelijk genoeg bewijs leveren om je assumpties te valideren, of die je nieuwe inzichten opleveren.

Het bord bijwerken

Werk, nadat je (een deel van) je onderzoek hebt uitgevoerd, je bord bij alvorens wijzigingen aan te brengen. Wanneer je je bord bijwerkt, wordt de vorige versie opgeslagen, zodat je een spoor van alle wijzigingen kunt bijhouden. Je kunt het bord zo vaak bijwerken als je wilt.

Bord bijwerken

Daarna kun je wijzigingen aanbrengen:

 • Werk de status van je assumpties bij. Voeg indien nodig beschrijvingen of opmerkingen toe.
 • Houd de assumpties die relaties hebben met andere assumpties goed in de gaten en denk na over de impact van je statuswijziging.
 • Voeg nieuwe assumpties of nieuwe inzichten toe.
 • Accepteer of verwerp hypotheses die werden onderzocht.
 • Bepaal nieuwe prioriteiten of markeer nieuwe belangrijke onzekerheden.

Itereren

Zoals je ongetwijfeld al hebt gemerkt, is innovatie geen lineair proces. Je moet bepaalde aspecten van je idee vaak opnieuw overdenken, herdefiniëren of itereren.

In sommige gevallen zal je inzicht in je idee drastisch veranderd zijn, waardoor het moeilijk wordt om op hetzelfde bord verder te werken. Je kunt met een schone lei beginnen door je bord te dupliceren. Daarna kun je de assumpties verwijderen die niet meer van toepassing zijn, en een nieuwe versie van je idee in kaart brengen. Of je kunt opnieuw beginnen met een nieuw framework als vertrekpunt.

Itereren

Delen

Als je je board wilt delen met mensen die niet in je team zitten, kun je dat doen via de zwevende actieknop rechtsonder op je scherm. Hierdoor wordt een openbare versie gecreëerd (met enkel leesrechten) die bekeken kan worden via de link.

Er verschijnt een knop in de werkbalk bovenaan om de link te kopiëren.

Bekijk onze publieke borden van

Delen