een assumptiegedreven kijk op innovatie
/Open Innovatrix - Ons framework/Onze filosofie: een assumptie gedreven kijk op innovatie

Onze filosofie: een assumptie gedreven kijk op innovatie

Nee, we veroordelen je niet omdat je aannames maakt. Integendeel! Binnen onze benadering gaan we er net actief naar op zoek. Door assumpties vroeg in je innovatieproces aan te identificeren, kan je ze tijdig aanpakken.

Buzzwoord: innovatie

Idee(ën)? Check! De wil om ze te verwezenlijken? Check! Maar hoe begin je eraan? Door te innoveren! Maar wat is innoveren nu precies? Een aantal puntjes om dit te verduidelijken:

  • Innoveren is een proces: het gebeurt niet van de ene dag op de andere, maar vergt veel doorgedreven onderzoekswerk, gecombineerd meteen flinke dosis doorzettingsvermogen en gezond verstand.
  • De vraag van één miljoen: zit er iemand te wachten op mijn oplossing? Of beter nog, ben ik bezig met een probleem dat echt vraagt voor een (nieuwe) oplossing?
  • Wat is nu een innovatieve oplossing? Deze kan volledig nieuw zijn, gebaseerd op nieuwe technologie of nieuwe combinaties van bepaalde (technologische) componenten, maar het kan ook gaan om een andere benadering of invulling van een bestaand product of een bestaande dienst, bijvoorbeeld door dit te introduceren bij een compleet nieuwe doelgroep.

Last but not least, innovatie moet waarde creëren. En wil je een werkend businessmodel, dan zal er ten minste één iemand moeten betalen voor die waarde. Anders geraak je nooit vooruit!

Kortom, innovatie is een werk van lange adem, het is een proces waar heel wat bij komt kijken. Maar... het is wel haalbaar als je het systematisch aanpakt!

Risicovolle onderneming

Wat is de marktsituatie? Welke technologie kan me helpen? Terwijl je nadenkt over je businesscase komen er heel wat vragen en potentiële problemen naar boven. Je beseft dat aan elke keuze die je maakt bepaalde risico’s verbonden zijn.

Die risico’s al vroeg in je innovatiecyclus in kaart brengen en zo goed mogelijk minimaliseren maakt een groot verschil. Je bespaart je veel geld door sneller te focussen en het geeft je ook meer duidelijkheid over de richting die je uit moet. Zo kan je je idee bijsturen en de kans vergroten dat je je product of dienst ook echt op de markt kunt brengen.

Hoe dan? Door je assumpties vroeg en vaak te laten valideren. "Mensen zijn klaar voor mijn idee" is niet meer dan een aanname. Wie zijn die mensen? Heb je het hen gevraagd? Met een op assumpties gedreven benadering zet je je aannames op een rijtje en zoek je een manier om ze te valideren.

Assumpties jouw partner in innovaties

Aannames zijn de snelste weg naar … inzicht!

Laten we het even omdraaien. Oorspronkelijk luidt de stelling: assumptions are the mother of all fuckups. Wij zijn het daar helemaal niet mee eens. Meer zelfs, assumpties zijn cruciaal om ideeën te doen slagen. De sleutel is om op basis van je aannames de juiste actie te ondernemen. Valideer je assumpties zodat je de nodige inzichten krijgt om ze te (in)valideren, zo kan je onderbouw je businessideeën bijsturen.

Dit validatieproces is uitermate belangrijk en zorgt ervoor dat alles zo efficiënt mogelijk verloopt. Als je deze stap overslaat, verspil je bijna zeker tijd en middelen die je beter had kunnen aanwenden, daar je je in een latere fase alsnog problemen zal moeten oplossen gelinkt aan ongevalideerde assumpties.

Wil je duidelijk zien in welke fase van het validatieproces jouw businesscase zich bevindt? Het digitale innovatiecanvas van imec bied je een framework waarmee je je aannames vlot in kaart kunt brengen. Je kunt ze makkelijk naar de volgende fase verschuiven of evalueren, valideren en itereren.

Te lang / niet gelezen ... Kun je alles even samenvatten?

Natuurlijk. Wil je je ontpoppen tot een meester in innovatiemanagement? Dan moet je kritische aannames in je businesscase identificeren en ze aanpakken voordat ze verder in het proces problemen veroorzaken. Test je hypotheses en haal de risico’s uit je belangrijke bedrijfsbeslissingen.

Imecs innovatrix maakt dat allemaal mogelijk. Breng je assumpties in kaart, zodat je ze gestructureerd kan aanpakken!