Functies
/Innovatrix: een complete innovatietool

Innovatrix: een complete innovatietool

Verken alle functies van imecs framework voor innovatiemanagement.

Imecs Open IVTx is een gratis digitale tool om de assumpties van je innovatie-idee op een gestructureerde manier in kaart te brengen.

Om dit mogelijk te maken bieden we een waaier van raamwerken aan voor al je behoeften, zoals het Business Model Canvas, het Lean Canvas en imecs eigen innovatiecanvas: Innovatrix.

De volgende artikels gaan dieper in op de belangrijkste functies van de Open IVTx tool.

Navigation 3.1 Maak je project aan

Maak je project aan

Maak een account en een project aan.

Klik gewoon op de link, registreer je en verzend.

Navigation 3.2 Selecteer een canvas

Selecteer een canvas

Selecteer het raamwerk dat het best aan je behoeften voldoet.

Bekijk zeker ook imecs eigen innovatiecanvas, Innovatrix, gemaakt op basis van 10 jaar ervaring bij het ondersteunen van innovatieprojecten. Het heeft zijn diensten al bewezen bij zowel eenvoudige als uiterst complexe innovatieprojecten door op een overzichtelijke manier assumpties in kaart te brengen en vervolgens stapgewijs af te toetsen.

Wil je een framework gebruiken dat we momenteel niet ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Navigation 3.3 Breng je idee in kaart

Breng je idee in kaart

Zodra je een canvas hebt gekozen, kan je ermee aan de slag!

Geef in de daarvoor voorziene tekstvakken de belangrijkste informatie weer over je (bedrijfs)idee of innovatieproject. Probeer beknopt te zijn! Later kan je altijd nog meer detail toevoegen.

Vervolgens kan je via Open IVTx een status toekennen aan de informatie die je hebt verschaft: is het een assumptie (geel), heb je al voldoende bewijs verzameld om het als feit (groen) te labelen of ben je nog onzeker (grijs)? Eens je aan het valideren bent, kan je ook de status ‘geïnvalideerd’ (zwart) toekennen of nieuwe info (blauw). Op deze manier hou je eenvoudig de status bij van de belangrijkste informatie over jouw idee.

Navigation 3.4 Markeer belangrijke onzekerheden

Markeer je belangrijkste onzekerheden

Een idee bestaat meestal uit diverse assumpties. Om je focus te bepalen werken we met ‘sleutelassumpties’.

Dit zijn de belangrijkste onzekerheden, de aspecten van je innovatie die cruciaal zijn om te kunnen slagen. Ze moeten centraal staan in je analyse en je validatieactiviteiten.

Navigation 3.5 Relaties leggen

Relaties leggen

Een assumptie staat meestal niet op zichzelf, maar houdt verband met andere assumpties. Op Open IVTx kun je die relaties visualiseren. Wanneer een assumptie waar of onwaar blijkt te zijn, zie je op die manier meteen of dat impact heeft op andere assumpties.

De gevolgen voor je andere assumpties kunnen immers groot zijn. Via Open IVTx kun je de relaties tussen deze assumpties visualiseren.

Navigation 3.6 Definieer de validatieactiviteiten

Definieer de validatieactiviteiten

Het valideren van je assumpties is de kernactiviteit van elk innovatieproces. Hoe meer je weet, hoe minder risico’s je innovatie nog met zich meebrengt.

Focus eerst op het valideren van je meest kritische assumpties.

Met onze Open IVTx tool kan je activiteiten kiezen om je idee verder te (in)valideren. Tijdens dit proces ontdek je misschien wel nieuwe opportuniteiten.

Navigation 3.7 Werk je board bij

Werk je canvas bij

Telkens je actie onderneemt tijdens je innovatieproces, werk je je canvas bij om de nieuwe kennis te integreren en veranderingen weer te geven. Telkens je dit doet, word je vorige canvas 'bevroren' zodat je mooi de evolutie van je idee kan opvolgen.

Updates bestaan uit het bijwerken van informatie en/of assumpties, het wijzigen van prioriteiten en het toevoegen dan wel verwijderen van nieuwe informatie en/of assumpties.

In je update breng je de nodige wijzigingen aan op basis van je acties in die periode: assumpties bijwerken, prioriteiten wijzigen, nieuwe assumpties toevoegen of irrelevante assumpties verwijderen.