Ons framework
/Innovatrix: framework voor innovatiemanagement

Innovatrix: framework voor innovatiemanagement

Ontdek hoe imecs innovatietool structuur en focus geeft aan je idee.

Visualiseer je meest kritische assumpties om ze stapsgewijs te (in)valideren.

Innovatie canvas innovatrix

Bij imec geloven we in innovatie als motor voor groei. Daarom helpen we ondernemers om hun ideeën onderbouwd verder uit te werken. Stap één is het naar boven brengen van (vaak impliciete) aannames en assumpties die schuilgaan achter elk idee.

Om dit mogelijk te maken stellen we gratis Open IVTx ter beschikking, een digitale tool om je kritische assumpties gestructureerd in kaart te brengen. Deze tool maakt deel uit van onze uitgebreidere Innovation & Venture Toolbox (IVTx), de digitalisering van onze op jarenlange ervaring gestoelde innovatiemanagementsmethodiek.

Onze tool bevat ook ons eigen raamwerk: Innovatrix. Dit is het resultaat van 10 jaar innovatiemanagement en vertaalt onze innovatiebenadering naar 8 belangrijke criteria die van toepassing zijn bij diverse, eerder complexe ecosystemen. Het raamwerk helpt je om je idee structuur en focus te geven en biedt een houvast om onderbouwd acties te definiëren bij het onderbouwen van je businessmodel en je businesscase.

Wil je zelf aan de slag om je assumpties te valideren? Registreer je hier.

Je komt alles te weten over Innovatrix en de achterliggende filosofie in de volgende artikels

Het raamwerk en zijn componenten
Het raamwerk en zijn componenten

Lees het artikel

een assumptiegedreven kijk op innovatie
Een op assumptiesgedreven kijk op innovatie

Lees het artikel

Het perfecte innovatieframework bestaat niet
Het perfecte innovatieframework bestaat niet

Lees het artikel