Al 15 jaar monitort imec.digimeter het bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen en peilt de studie naar de attitude van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen. In imec.digimeter 2022 werden 2309 Vlamingen bevraagd van 14 september 2022 tot en met 7 november 2022.

De steekproef

Om ervoor te zorgen dat we uitspraken kunnen doen over de Vlaming werken we samen met het Rijksregister. Daardoor konden we een gerandomiseerde steekproef van 12.000 Vlamingen trekken om zelfselectie te vermijden. De geselecteerde Vlamingen werden via een brief uitgenodigd om deel te nemen aan de online vragenlijst. Een kortere papieren versie van de vragenlijst kon telefonisch worden aangevraagd. Na twee weken werd een herinneringsbrief gestuurd, vergezeld door een papieren vragenlijst bij de 65-plussers. 56% van de steekproef is op deze manier gerekruteerd.

Via (online) partnerrekrutering met Mobile Vikings, VDAB en eigen imec kanalen werd 13% van de steekproef behaald. De overige 31% werd gerekruteerd uit het panel van Bilendi Belgium. Voor deze rekrutering werden respondentenquota opgezet op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie.

Timing

Timeline

Het meetinstrument

De basis van imec.digimeter is de vragenlijst. Deze is zowel online beschikbaar als - een ingekorte versie - op papier. De topics die in de vragenlijst aan bod komen zijn: (1) toestellen en internet, (2) televisie en online video, (3) audio, (4) gamen, (5) nieuws, (6) smartphone en welzijn, (7) sociale media, (8) online shoppen en betalen, (9) jouw voorkeur qua toestellen om zaken offline dan wel online te regelen, (10) telewerken en -studeren, (11) digitale overheid, (12) gegevens en privacy, (13) innovatieve technologieën, (14) digitale vaardigheden en (15) sociodemo.

Via de vragenlijst krijgen we een uitgebreid inzicht in wat mensen zeggen over hun eigen bezit, gedrag en attitudes. Aanvullend aan de vragenlijst worden er bevindingen uit de mobileDNA logging applicatie toegevoegd. Dit laat ons toe om ook enkele inzichten te delen over wat mensen precies doen op hun smartphone. Op deze manier combineren we 'wat mensen zeggen' met 'wat mensen doen' om tot een rijker beeld te komen.

mobileDNA

mobileDNA

MobileDNA is een applicatie ontwikkeld door de UGent (onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en Communicatietechnologieën; imec-mict-UGent). Via deze (Android) app kan het smartphonegebruik van de Vlaming tot in detail gemeten worden en kunnen extra objectieve bevindingen toegevoegd worden aan de zelfgerapporteerde antwoorden uit de vragenlijst.

Meer over mobileDNA

Google Play store

Ben je benieuwd naar de inzichten van imec.digimeter 2022?
Bekijk hier dan ons volledig rapport.

Download imec.digimeter

Wil je meer details over onze steekproef? Neem dan zeker ook een kijkje in ons uitgebreid tabellenrapport!

Download Tabellenrapport

Dimitri Schuurman

Dimitri Schuurman

Lieven Demarez

Lieven Demarez