Strategische onderzoeksprogramma's
/Vlaamse innovatiemotor/Samenwerking/R&D-samenwerkingen/Strategische onderzoeksprogramma’s

Strategische onderzoeksprogramma’s

Imec en lokale actoren zetten samen baanbrekende innovaties in om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Vandaag de dag worden we met tal van maatschappelijke uitdagingen geconfronteerd. Denk maar aan klimaatsverandering, groeiende steden, en een ouder wordende bevolking. Interdisciplinaire samenwerkingen en technologische vooruitgang worden cruciaal om die complexe uitdagingen aan te gaan.

Daarom lanceert imec strategische onderzoeksprogramma’s op lange termijn. Daarin streven we naar baanbrekende technologische innovaties om maatschappelijke impact te creëren.

Technologische innovatie met lokale impact en globaal potentieel

Elk onderzoeksprogramma moet voldoen aan deze criteria:

  • Gestuurd vanuit een specifieke maatschappelijke uitdaging.
  • Met een duidelijke meerwaarde van imec-technologie.
  • In nauwe samenwerking met de lokale industrie voor maximale impact.

Deze onderzoeksprogramma’s hebben een strategische roadmap afgestemd op de noden van de maatschappij. De technologische innovatie wordt gerealiseerd via verschillende onderzoeksprojecten met een gehoopte marktintroductie binnen de 7 tot 12 jaar. Die projecten vertrekken vanuit een duidelijke maatschappelijke vraag en worden uitgevoerd door een consortium van onderzoekers, regionale industrie, overheden en andere maatschappelijke belanghebbenden.

Daarbij voorzien we ook een rol voor de andere strategische onderzoekscentra (VIB, VITO en Flanders Make) en Vlaamse speerpuntclusters en hun netwerk. Het bundelen van de juiste expertise die aanwezig is in Vlaanderen moet ervoor zorgen dat deze strategische onderzoeksprojecten leiden tot nieuwe innovaties ten voordele van de maatschappij.

Er zullen op termijn een viertal strategische onderzoeksprogramma’s gedefinieerd worden. Één onderzoeksprogramma is al van start gegaan in het domein van de lifesciences, met als doel de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te versnellen en te verbeteren.

Strategisch onderzoeksprogramma om de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te optimaliseren

Een goede gezondheid is niet alleen belangrijk voor het individu maar ook voor de samenleving als geheel. Hoewel er voor veel ziekten al goedwerkende geneesmiddelen beschikbaar zijn, bestaan er voor andere slechts beperkte of onvoldoende effectieve medicijnen. Daardoor krijgen sommige mensen geen doeltreffende behandeling, wat een zware last legt op de samenleving.

Wetenschappers hebben enorme vooruitgang geboekt in het ontcijferen van de moleculaire en biologische mechanismen van de meest complexe menselijke ziekten. Toch wordt maar 7,9% van alle kandidaat-geneesmiddelen die de klinische testfase bereiken goedgekeurd voor gebruik bij mensen. Dat is grotendeels te wijten aan verschillen tussen enerzijds in vitro en dierlijke ziektemodellen die worden gebruikt tijdens de preklinische testfase en anderzijds de menselijke biologie.

Hoe kunnen we de slaagkansen vergroten van kandidaat-geneesmiddelen in klinische studies?

  • Het selectieproces van de meest veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen verder optimaliseren.
  • De juiste therapeutische eigenschappen afstemmen.
  • De werkzaamheid verhogen en toxische effecten vermijden.
  • De produceerbaarheid tijdens de preklinische fase verbeteren.

De Vlaamse industrie en onderzoekers hebben wereldwijd een unieke positie om deze uitdagingen aan te gaan. Door de aanwezige biotech- en farmakennis samen te brengen met de digitale en deeptech-expertise van imec, stimuleren we de uitrol van de volgende generatie life-sciencetechnologieën.

Deze bioconvergente benadering zal bijdragen aan innovatieve oplossingen waarbij meer patiënten sneller de therapeutische behandeling krijgen die ze nodig hebben. Dat bevordert de volksgezondheid en het welzijn van een samenleving.

Zodra ook de andere strategische onderzoekssamenwerkingen uit de startblokken schieten, kondigen we dat aan op deze pagina. Wil je ondertussen meer weten? Neem contact op via de knop hieronder.