FINE

FINE

Food INtake Ecosystem

Naar een data ecosysteem voor voeding en zorg: food intake als opstap naar een health data space.

Dit project krijgt steun van VLAIO

Wat is FINE?

Dat er een link bestaat tussen onze voedingsinname en onze algemene gezondheidstoestand is een feit. Maar wist je dat in België 12% van de 70-plussers – omgerekend ongeveer 150 000 personen - ondervoed is? En dat 45% een risico loopt op ondervoeding? Bovendien tonen studies aan dat deze cijfers nog hoger liggen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Om de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met ondervoeding te beperken, is het van belang een idee te hebben van de individuele voedingsinname.

Met het FINE project willen we meer inzicht krijgen in de voedingsinname binnen de zorgcontext door het realiseren van een dataplatform en bijhorende tools om gestructureerd data te capteren en te verbinden tussen verschillende zorginstellingen. Op deze manier wordt gebouwd aan een data ecosysteem, als opstap naar een data space voor voeding en zorg.

Dankzij datadeling en de verworven inzichten kunnen zorginstellingen de kwaliteit van hun maaltijden optimaliseren en afstemmen op de noden van de zorgbehoevenden. Ook de voedingsbedrijven die zich richten op grootkeukens voor de zorgsector kunnen op basis van de data hun producten bijsturen. Deze aanpak verbetert niet alleen het welzijn van personen, maar draagt ook bij aan de preventie van voedselverspilling.

Naar een data ecosysteem voor voeding en zorg

Het bouwen van een data ecosysteem begint bij het verzamelen van data. Om die data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) en op een gestandaardiseerde manier te kunnen capteren, zullen alle betrokkenen – gaande van voedselleverancier tot databeheerder – bevraagd worden naar welke obstakels ze momenteel ervaren. Zo spelen we binnen FINE in op de noden van de stakeholders en wordt er een draagvlak gecreëerd voor implementatie in de zorg.

Via het opzetten van demonstraties voor het monitoren van voedingsinname in een zorgcontext, kunnen toestellen voor het meten van nutritionele waarden en gezondheidsparameters verder geoptimaliseerd worden.

Om inzichten te genereren uit de verzamelde data, dient data geconnecteerd te worden. De projectpartners verbinden zich ertoe een dataplatform te realiseren, om datakoppeling en datadeling op een veilige manier mogelijk te maken. Daarbij moet het mogelijk zijn om data afkomstig van uiteenlopende meetapparatuur te integreren. Dit biedt ook kansen voor technologiebedrijven om hun aanbod te optimaliseren voor gebruik in de zorgsector.

Rol van imec in het project

Tijdens het project FINE zal imec expertise over FAIR health data en Obelisk, een schaalbaar en betrouwbaar serviceplatform voor datagedreven applicaties, inzetten om:

  • Huidige uitdagingen in kaart te brengen rond datagebruik en -hergebruik, data-opslag en datadeling, gekoppeld aan het monitoren van voedingsinname.
  • Oplossingen aanreiken rond schaalbare en betrouwbare data-opslag en -gebruik, en dit over zorginstellingen heen
  • De mate van interoperabiliteit en FAIRness van de data te scoren gebruik makend van de FAIR data scan

Gebaseerd op onze kennis over dataplatformen, artificiële intelligentie en het bouwen van data spaces, neemt imec het voortouw in het demonstreren van een data space ecosysteem. Zo’n ecosysteem moet klaar zijn voor datagebruik, datakoppeling en datadeling en de haalbaarheid daarvan wordt nagegaan aan de hand van concrete use cases.

Projectpartners

FINE is een samenwerking tussen imec en NuHCaS partners ILVO, Hogeschool Vives, en de speerpuntcluster voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie Flanders’ Food, met de steun van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Vlaio Flanders Food logo
ILVO
imec
Vlaio Medvia logo
NuHCAS
Vives

Projectleider: Jerico Moeyersons