Proeftuin voor werkbaar werk in de zorg
/Vlaamse innovatiemotor/Impactdomeinen/Smart cities/Proeftuin voor werkbaar werk in de zorg

Proeftuin voor werkbaar werk in de zorg

Hoe kunnen we technologie inzetten voor werkbaar werk in zorg- en welzijnssectoren?

Dit project krijgt steun van VLAIO

Waarom een proeftuin voor werkbaar werk in de zorg?

De druk op de zorg- en welzijnssector wordt alsmaar groter. De toenemende vergrijzing zorgt voor een groeiende vraag naar zorg en zorgondersteuning, terwijl de sector kampt met arbeidskrapte. Daarnaast wordt de zorg technischer, meer multidisciplinair en moet het zorgpersoneel naast de fysieke behoeftes, ook kunnen omgaan met de emotionele en psychologische noden van de zorgvrager. Al deze factoren hebben een negatieve invloed op de werkdruk en het (mentale) welzijn van het zorgpersoneel, wat een rechtstreekse impact heeft op de kwaliteit van de zorg.

Inzetten op werkbaar werk zorgt voor meer werkplezier voor de werknemer maar levert ook voordelen voor de werkgever. Gemotiveerd personeel resulteert in minder verloop en dus behoud van het kenniskapitaal. Het integreren van technologie op de werkvloer kan het personeel ondersteunen en stelt hen in staat om hun competenties verder uitbouwen. Ondersteunende technologie kan namelijk het personeel ontlasten van eenvoudige routine taken, maar hen evengoed bijstaan in het efficiënt opleiden van nieuwe collega’s, of in hun eigen bijscholing. Een proeftuin laat toe om deze ondersteunende technologieën uit te testen in een veilige omgeving. In dit project willen we nagaan welke technologie kan ingeschakeld worden in de zorg- en welzijnssector om de werkbaarheid van het personeel op een duurzame manier te verbeteren.

Technologie kan de zorg ondersteunen

Werkbaar werk bestaat uit 4 onderdelen:

  • psychische vermoeidheid
  • welbevinden in het werk
  • werk-privé balans
  • leermogelijkheden

Om deze uitdagingen op een gepaste manier aan te pakken, gaan we binnen het project na wat de noden en behoeften zijn van zorgpersoneel. Het mappen van bestaande of nieuwe ondersteunende technologieën op de noden moet de projectpartners helpen om van de meest veelbelovende technologieën demonstratoren uit te werken en uit te testen. De gekozen technologie moet laagdrempelig te implementeren zijn en zal samen met het zorgpersoneel geëvalueerd worden. Na de evaluatie worden via co-creatie sessies de best beoordeelde demonstratoren omgevormd tot een pilootproject met de gebruiker centraal.

Eerdere studies en pilootprojecten in de maakindustrie tonen aan dat het gebruik van ondersteunende technologie de werklast verminderen en het algemene welzijn van het personeel verhogen. Ook in ziekenhuizen werden reeds positieve resultaten behaald met dergelijke technologie zonder negatieve impact op de kwaliteit van de zorg. In dit project willen we het potentieel van ondersteunende technologie in de zorg- en welzijnssector verder exploreren.

Welke rol speelt imec in dit proeftuinproject?

Om de noden en behoeftes van het zorgpersoneel voor meer werkbaar werk in kaart te brengen zullen we onder andere gebruik maken van de eHealthMonitor die de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen nagaat binnen de Belgische gezondheidszorg. De resultaten uit deze bevraging en die van de projectpartners worden samengelegd met beschikbare info uit recente rapporten om generische profielen van zorgverleners te definiëren.

Het bepalen van generische profielen vergemakkelijkt het mappen van de mogelijke technologische oplossingen. Aan de hand van een aantal vooraf bepaalde en afgetoetste evaluatiecriteria – zoals laagdrempeligheid en economische impact maar ook emotionele belasting voor het personeel – worden technologieën geïdentificeerd die vervolgens op de generische profielen geplot kunnen worden via een matchmaking matrix. De matrix vormt zo een middel om de juiste technologieën voor demonstratoren te selecteren.

Het testen van de demonstratoren in een veilige omgeving kan zowel virtueel als fysiek, afhankelijk van de geselecteerde technologie. Imec zet hier zijn expertise in om de demonstratoren te beoordelen op acceptatie van de technologie door het zorgpersoneel, om latere adoptie te garanderen. De beoordeling zal gebaseerd zijn op kwalitatieve en kwantitatieve metingen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de impact van de technologische oplossing.

Van de best beoordeelde demonstratoren worden pilootprojecten uitgewerkt via co-creatie sessies. De technologieën zullen daarbij in reële werkomstandigheden toegepast worden waar de gebruiker centraal staat, waarbij imec zal instaan voor het meten van de reële impact van de technologie op de werklast binnen de zorg- en welzijnssector.

Projectpartners

De proeftuin kan rekenen op de expertise van Flanders Make, imec, PXL, Thomas More en UC Leuven Limburg. Het project wordt gesteund door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Fladners Make
imec
PXL
Thomas More
UCLL

Meer info en contact

Bekijk de Kanaal Z video: BEKIJK - Technologie moet werken in de zorg verlichten (knack.be)

Kim Luyckx

Kim Luyckx - Business domain lead public health