eHealthmonitor

eHealthMonitor

Hoever staat het met de introductie van eHealth in ons land? Het antwoord vind je in de eHealthMonitor.

Ben je professioneel actief binnen de gezondheidszorg? Of ontwikkel je digitale toepassingen voor die sector? Dan loont het om te weten wat de stand van zaken is rond eHealth. Want betere kennis van de uitdagingen en verwachtingen leidt tot gerichtere oplossingen.

Deze pagina is ook beschikbaar in het Frans.

 

Wat is eHealth?

eHealth is een verzamelnaam voor digitale toepassingen in de zorgsector. Denk bijvoorbeeld aan de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens.

 

De eHealthMonitor

De eerste editie van de eHealthMonitor is gelanceerd in 2019 als deel van het eGezondheidsplan 2019-2021. De eHealthMonitor peilt hoe het binnen de Belgische gezondheidszorg zit met de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen. Daarnaast kijkt de eHealthMonitor naar de toekomst: ze brengt de verwachtingen van patiënten en zorgverleners rond eHealth in kaart.

 

Doelstelling

Het onderzoek zou beleidsmakers moeten helpen om de kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en opportuniteiten van eHealth applicaties in onze land te verbeteren. Dat is een win-win voor iedereen: patiënten, zorgverleners, zorginstellingen en de overheid.

 

Stand van zaken

De eerste fase van de eHealthMonitor bestaat uit een kwantitatief deel waarbij meer dan 9000 zorgverleners en patiënten via een vragenlijst hun ervaring rond eHealth deelden. Deze vragenlijst werd afgenomen tussen oktober en december 2019.

In september 2020 volgde een kwalitatief deel van het onderzoek, waarbij de statistische analyses worden vervolledigd met feedback van zorgverleners en patiënten die verzameld werd via focusgroepen. Tijdens deze interviews konden zij meer in de diepte feedback geven. Doordat de digitalisering in de zorg een duwtje in de rug heeft gekregen door de coronacrisis, is men tijdens deze gesprekken ook hierop ingegaan.

 

De rapporten

De inzichten uit zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek, werden gebundeld in een finaal rapport. De kwantitatieve gegevens werden in deelrapporten verwerkt per doelgroep: burgers, huisarten, verpleegkundigen, zorgkundigen, apothekers en specialisten. Ze werden in het Engels geschreven. De samenvatting combineert de kwantitatieve met de kwalitatieve inzichten en is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

 

Methodologie

Methodologie

Dokter

Huisartsen

Verpleegkundigen

Verpleegkundigen

Zorgkundigen

Zorgkundigen

Apothekers

Apothekers

Arts-specialist

Arts-specialisten

Burgers

Burgers

Samenvatting

Samenvatting NL

Partners

Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie
Federale overheidsdienst volksgezondheid
RZIV
Wallonie famille sante handicap
Vlaanderen is zorg
Dimitri Schuurman

Dimitri Schuurman