Smart Contact Lens Mimicking the Human Iris
/Imec en UGent ontwikkelen slimme contactlens met artificiële iris

Persbericht

Imec en UGent ontwikkelen slimme contactlens met artificiële iris

Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.

Over Azalea Vision

Azalea Vision is een spin-off-initiatief van imec / UGent die zich richt op de ontwikkeling van slimme contactlenzen als medische oplossing voor oogaandoeningen. Het initiatief bouwt voort op meer dan twaalf jaar toponderzoek uitgevoerd bij imec en UGent op basis van flexibele elektronica, vloeibare kristal (LC)-technologie en laagvermogen ASIC-ontwerp. Deze slimme contactlenstechnologie vormt de basis voor verschillende toekomstige ontwikkelingen die Azalea Vision heeft opgenomen in zijn roadmap, van actieve zichtcorrectie tot biochemische monitoring.

Over imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit bijna 100 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan en de VS, en kantoren in China, India en Japan. In 2019 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 640 miljoen euro. Meer informatie op www.imec-int.com

Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, part of Holst Centre and OnePlanet, supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.), imec India (Imec India Private Limited), and imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).

Over de UGent

De Universiteit Gent, opgericht in 1817, is één van de belangrijkste universitaire instellingen in het Nederlandse taalgebied. De UGent profileert zich als een open, sociaal geëngageerde en pluralistische universiteit in een breed internationaal perspectief. Met 86 vakgroepen, verdeeld over 11 faculteiten, biedt ze in vrijwel elke wetenschappelijke discipline hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan. De Universiteit Gent investeert strategisch in multidisciplinaire clusters om zijn industriële R & D-netwerk uit te breiden. Belangrijke activiteiten voor technologieoverdracht omvatten industriële samenwerkingsprogramma's, IP-licenties en het creëren van spin-offs. In de afgelopen tien jaar heeft deze gezamenlijke inspanning geresulteerd in 498 verleende octrooien, de oprichting van 75 spin-off bedrijven en een intensieve samenwerking met bedrijven.