Axithra PR
/Axithra, een nieuwe spin-off van imec en UGent, haalt 10 miljoen euro op

Persbericht

Axithra, een nieuwe spin-off van imec en UGent, haalt 10 miljoen euro op

Nieuw technologieplatform om snel geneesmiddelenconcentratie in bloed te meten

Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.

Over Axithra

Axithra is een spin-off van de Universiteit Gent en imec, die een platform ontwikkelt om snel en nauwkeurig medicijnconcentraties in het bloed te meten en te monitoren, wat de weg vrijmaakt voor behandelingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elk individu, op elk moment. De eerste toepassing richt zich op het personaliseren van behandelingen met bètalactamantibiotica op de intensive care. Het platform van het bedrijf is gebaseerd op gepatenteerde optische en fotonische technologie en zal artsen in staat stellen de patiëntenzorg te optimaliseren door gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie op www.axithra.com of mail naar info@axithra.com.

Over imec

Met meer dan 5.500 medewerkers van overal ter wereld, topwetenschappers en experten in verschillende onderzoeksdisciplines, een zeer geavanceerde R&D infrastructuur, en een uitgebreid partnernetwerk van wereldleiders uit de hightech-industrie, farma, ICT, ... Vlaamse en internationale bedrijven, start-ups, de academische wereld en kenniscentra, is imec ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imecs onderzoek omvat geavanceerde halfgeleidertechnologie en siliciumfotonica, oplossingen voor slimme gezondheidzorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en slimme steden, artificiële intelligentie, 5G-communicatie en sensortechnologieën en nog veel meer.

Imec zet zijn expertise en industrieel netwerk ook in om duurzame maatschappelijke impact in Vlaanderen te creëren. Zo ondersteunt imec zowel kleinere organisaties die over beperkte R&D-middelen beschikken als grotere bedrijven in hun innovatieproces. Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen door de publieke sector en private sector in Vlaanderen samen te brengen, de uitwisseling van open data mogelijk te maken, en kennisuitwisseling te stimuleren.

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland, en VS, en vertegenwoordiging in 3 continenten. In 2022 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 846 miljoen euro.

Meer informatie: www.imec.be

Imec is een geregistreerde merknaam voor de activiteiten van imec International (IMEC International, stichting van openbaar nut naar Belgisch recht), imec België (IMEC vzw, gesteund door de Vlaamse overheid), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, gesteund door de Nederlandse overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics Shanghai Co. Ltd.), imec India (IMEC India Private Limited), imec San Francisco (IMEC Inc.) en imec Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.).

Over de UGent

De Universiteit Gent, opgericht in 1817, is één van de belangrijkste universitaire instellingen in het Nederlandse taalgebied. De UGent profileert zich als een open, sociaal geëngageerde en pluralistische universiteit in een breed internationaal perspectief. Met 80 vakgroepen, verdeeld over 11 faculteiten, biedt ze in vrijwel elke wetenschappelijke discipline hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan. De Universiteit Gent investeert strategisch in multidisciplinaire clusters om zijn industriële R & D-netwerk uit te breiden. Belangrijke activiteiten voor technologieoverdracht omvatten industriële samenwerkingsprogramma's, IP-licenties en het creëren van spin-offs. Deze gezamenlijke inspanning resulteert in 566 actieve octrooifamilies, en in de oprichting van 35 spin-off bedrijven in de loop van de voorbije vijf jaar.

www.ugent.be   

Het Universitair Ziekenhuis Gent is één van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. 6.725 medewerkers zetten zich in om de dagelijks ruim 3.000 patiënten met de beste zorg te omringen. Samen met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent investeert het UZ Gent in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Zo bouwt het ziekenhuis mee aan de gezondheidszorg van de toekomst. Meer info op www.uzgent.be.

Over UZ Gent

Het Universitair Ziekenhuis Gent is één van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. 6.725 medewerkers zetten zich in om de dagelijks ruim 3.000 patiënten met de beste zorg te omringen. Samen met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent investeert het UZ Gent in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Zo bouwt het ziekenhuis mee aan de gezondheidszorg van de toekomst. Meer info op www.uzgent.be.

Over imec.xpand

imec.xpand is een onafhankelijk beheerd durfkapitaalfonds met toegevoegde waarde dat zich richt op hardwaregebaseerde nanotechnologie-innovaties waarbij imec-technologie, expertise, netwerk en infrastructuur een onderscheidende rol zullen spelen. imec.xpand beheert momenteel meer dan 350 miljoen EUR aan kapitaal.

Over Kurma-partners

Kurma Partners is een belangrijk Europees durfkapitaalbedrijf gespecialiseerd in de gezondheidszorg, met meer dan €700 miljoen onder beheer, met twee specifieke franchises: “Kurma Biofund” gericht op durfinvesteringen in therapieën (huidig actief fonds KBIII) en “Kurma Diagnostics” gericht op durfinvesteringen in diagnostiek en digitale gezondheidszorg (huidig actief fonds Kurma Dx2). Kurma Partners heeft zijn eerste “Growth Opportunity Fund” gelanceerd na de eerste afsluiting begin 2022. Kurma Partners maakt deel uit van de Eurazeo Group.

Over We Life Sciences

Voortbouwend op de inherente sterke punten van Wallonië investeert WE Life Sciences in zijn "Local Heroes": onderzoekers en ondernemers die hun innovatie willen inzetten voor de oprichting van een duurzamere en rechtvaardigere wereldeconomie, met stevige wortels in Wallonië.

WE Life Sciences bevordert diversiteit en kruisbestuiving in de breedste zin van het woord. Het investeert in bedrijven die actief zijn binnen de gezondheidszorgsector, die verschillende ontwikkelingsstadia bestrijken en gebaseerd zijn op een breed scala aan technologieën, die een groot aantal indicaties of pathologieën aanpakken.

WE Life Sciences is een baanbrekende, toekomstgerichte en geduldige investeerder die vanaf de vroegste stadia samenwerkt met de meest veelbelovende bedrijven, geleid door een langetermijnvisie die de typische durfkapitalistische horizon overtreft.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.wallonie-entrepredre.be

Over Qbic

Qbic is een interuniversitair durfkapitaalfonds dat zich richt op het creëren van impact door de transformatie van technologische doorbraken naar duurzaam ondernemen.

Qbic is een sector-agnostisch start- en early-stage durfkapitaalfonds dat jonge innovatieve bedrijven ondersteunt die onderzoek van Qbic's kennispartners valoriseren. Het fonds neemt doorgaans deel aan de eerste externe investeringsronde van een bedrijf en blijft deze bedrijven tijdens hun groei ondersteunen en erin investeren.

Meer informatie: www.qbic.be

Over Hamamatsu-fotonica

Hamamatsu Photonics is een wereldleidende fabrikant van opto-elektronische componenten en systemen. Hun bedrijfsfilosofie benadrukt de vooruitgang van fotonica door middel van uitgebreid onderzoek om state-of-the-art producten te leveren. Ze bieden oplossingen voor verschillende toepassingen in de fotonica-industrie, waaronder analytische, consumenten-, industriële en medische instrumentatie. Via Hamamatsu Photonics Corporate Venture Capital Co., Ltd bieden ze investeringen in een vroeg stadium in startups die anticiperen op de behoeften van onze toekomstige samenleving en nieuwe oplossingen voorstellen met behulp van fotonica. Meer informatie vindt u op hamamatsu.com en cvc.hamamatsu.co