Geconnecteerd verkeer
/Mobiliteit

Dossier

Mobiliteit

Op het kruispunt van de toekomst is het verkeer veiliger en vlotter voor iedereen, of je nu voetganger, fietser of chauffeur van een zelfrijdende wagen bent. Hoe dat kan? Verkeersgebruikers en infrastructuur zijn hier intens geconnecteerd. Technologische doorbraken in connectiviteit, artificiële intelligentie en chiptechnologie maken dat mogelijk.

Op het kruispunt van de toekomst draait het allemaal om veiliger, vlotter en comfortabeler en veiliger verkeer voor iedereen.

Voetgangers krijgen langer groen als het regent. Een groepje fietsende leerlingen kan in één beweging veilig oversteken. Hulpdiensten onderweg naar een noodgeval krijgen automatisch voorrang. Autobestuurders krijgen hulp van geavanceerde rijassistentie om ongevallen te voorkomen.

Hoe kan dat? Op het kruispunt van de toekomst is het verkeer intens geconnecteerd. Intelligente verkeerslichten, dynamische verkeersborden, sensoren op kruispunten, navigatie-apps en sensoren van auto's wisselen permanent informatie uit, in twee richtingen. Dat betekent: als weggebruiker krijg je informatie, maar tegelijk voed je het netwerk met informatie door jouw verplaatsingsgedrag.

Daar zit heel wat technologie achter. Zo analyseert AI in real time beeldherkenningscamera's en zorgt het voor een efficiënte fusie van de data - om zo de weggebruiker – op een privacyvriendelijke manier – te detecteren zodat intelligente verkeerslichten meer rekening kunnen houden met alle weggebruikers. Daarnaast zal AI de drukte op het kruispunt en de omgeving kunnen voorspellen – zodat de slimme verkeerslichten en gps-toestellen daarop kunnen anticiperen. Supersnelle connectiviteit, zoals 5G, is cruciaal om kort op de bal te spelen. Belangrijk is dat alle dataverwerkers dezelfde 'taal' spreken, zoals bijvoorbeeld Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). De wegbeheerder van de toekomst zal een digitale wegbeheerder worden, en kan best samenwerken over de landsgrenzen heen.

Als onderzoekscentrum evalueert imec de bestaande systemen. We injecteren de nieuwste technologie in een verbeterde versie van die systemen, en maken een blauwdruk voor de dienstverlening. Zo bouwden we, samen met de overheid, MobiliData, een platform waarop navigatie-apps, autobouwers en andere dienstverleners kunnen inpluggen met allerlei toepassingen die het leven van weggebruikers aanzienlijk verbeteren.

Om het kruispunt van de toekomst te realiseren, moeten de autoindustrie, onderzoekers en wegbeheerders samen bouwen aan verkeerstechnologie. Een hele uitdaging, maar er staat veel op het spel voor Vlaanderen: minder verkeersslachtoffers, een gezonder leefmilieu en een vlottere mobiliteit.

Artikel mobiliteit

Column Mobiliteit

Om de beloftes van veiligheid en duurzaamheid waar te maken, zullen technologische innovaties in de wagen gekoppeld moeten worden aan slimme data-uitwisseling

Car

Visie

De auto van de toekomst registreert constant wat er in en rond de wagen gebeurt, ondersteunt de chauffeur in toenemende mate, anticipeert op gevaar en is permanent geconnecteerd met andere weggebruikers en de weginfrastructuur.

Animatie de bouwblokken van het Mobilidata-systeem

Video

In Vlaanderen worden we enerzijds geconfronteerd met structurele verkeersuitdagingen die we willen aanpakken. Anderzijds heb je het feit dat de beschikbare vrije ruimte beperkt is omdat we een dichtbevolkte regio zijn. Dus hoe kunnen we onze mobiliteitsvraagstukken aanpakken? Mobilidata zet volop in op nieuwe, technologische verkeersoplossingen. Zo willen we onze bestaande infrastructuur beter benutten en oplossingen aanreiken voor actuele behoeften bij zowel weggebruikers als beleidsmakers. Hoe dat kan, zie je in bovenstaande animatievideo.

Om een grootschalige uitrol van deze technologische verkeersoplossingen te realiseren, werkt Mobilidata nauw samen met onderzoekers, Vlaamse en lokale overheden, nood- en hulpdiensten, met bedrijven en met belangenorganisaties. Samen willen we het verkeer veiliger en vlotter laten verlopen.

En over welke oplossingen gaat het dan? In de eerste plaats over intelligente verkeerslichten die voordelen bieden voor alle weggebruikers omdat ze flexibel kunnen inspelen op het echte verkeer. Verder wil Mobilidata weggebruikers real-time op de hoogte brengen van o.a. (tijdelijke) wegenwerken, een spookrijder, filevorming, een persoon of dier op de weg, snelheidsadvies, enz. Tot slot ontwikkelt Mobilidata nieuwe toepassingen voor fietsers en voetgangers.

Wil jij weten hoe die informatie stroomt en gedeeld kan worden? Bekijk dan bovenstaande animatievideo. Wil jij meer weten over alle verkeersoplossingen of wil je samenwerken met Mobilidata? Surf dan naar mobilidata.be.

Mobilidata is een samenwerkingsverband van Vlaamse overheden, met de steun van imec en financiële ondersteuning van VLAIO en de Europese Unie (CEF).

Bekijk het dossier mobiliteit

imec article INDIMO

Made in Vlaanderen

Door kennis uit technologieontwikkeling te delen draagt imec bij aan veiligere mobiliteit voor blinden, slechtzienden en andere weggebruikers.

article Chip Tech 4 Automotive

Blik o/d toekomst

Autoconstructeurs pakken graag uit met de meest geavanceerde rijhulpsystemen en andere elektronische snufjes. Tegelijk brengt het ontwikkelen en inbouwen van de onderliggende (chip)technologie een ongeziene revolutie met zich mee.

Naar een uniforme aanpak voor technologie en mobiliteit

Whitepaper

Vlaamse Mobilidata-whitepaper deelt inzicht in de toegepaste systeemarchitectuur, toepasbaar als referentie voor nieuwe C-ITS-systemen over regio- en landsgrenzen heen. 

Download de whitepaper

Peloton compagnon

Video

Met Mobilidata willen we anonieme gegevens van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samenbrengen om daarna die data real-time beschikbaar te stellen. Zo willen we de technologische mogelijkheid bieden om het Vlaamse verkeer veiliger, vlotter en duurzamer te maken voor elke weggebruiker.

In Vlaanderen worden we enerzijds geconfronteerd met structurele verkeersuitdagingen die we willen aanpakken. Anderzijds heb je het feit dat de beschikbare vrije ruimte beperkt is omdat we een dichtbevolkte regio zijn. Dus hoe kunnen we die mobiliteitsvraagstukken aanpakken? Om antwoorden te bieden, zet Mobilidata in op slimme verkeersoplossingen. We kijken naar technologie om onze infrastructuur slimmer te maken en oplossingen te bieden voor de actuele verkeersbehoeften.

Zo werkt Mobilidata in een partnerschap met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), onderzoekscentrum imec en private partners aan de grootschalige realisatie van intelligente verkeerslichten in Vlaanderen. Slimme verkeerslichten kunnen inspelen op het werkelijke verkeer en zo de doorstroming veiliger en vlotter laten verlopen. Bovendien kunnen bepaalde weggebruikers, zoals politie, brandweer of een groep schoolkinderen, een aanvraag indienen om langer of eerder groen licht te krijgen bij slimme kruispunten.

Via technologie wil Mobilidata weggebruikers ook real-time op de hoogte brengen van o.a. (tijdelijke) wegenwerken, een spookrijder, filevorming, een persoon of dier op de weg, snelheidsadvies, enz. Tot slot ontwikkelt Mobilidata nieuwe technologische toepassingen voor fietsers en voetgangers. Wil jij meer weten over technologie in het verkeer en de voordelen van slimme mobiliteit voor jou, surf dan naar mobilidata.be.

Mobilidata is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse overheden AWV, MOW, EWI en VLAIO met ondersteuning van onderzoekscentrum imec.

Bekijk het dossier mobiliteit

imec.mobiliteitsmeter 2023

Welke technologieën gebruiken Vlamingen vandaag om de uitdagingen rond mobiliteit aan te pakken? En hoe zit het met het draagvlak voor nieuwe mobiliteitstechnologie? Daarnaar peilen we sinds 2023 jaarlijks met de imec.mobiliteitsmeter.