Naar een uniforme aanpak voor technologie en mobiliteit
imec logo

Whitepaper

Naar een uniforme aanpak voor technologie en mobiliteit

Vlaamse Mobilidata-whitepaper deelt inzicht in de toegepaste systeemarchitectuur, toepasbaar als referentie voor nieuwe C-ITS-systemen over regio- en landsgrenzen heen. 

Download de whitepaper

In het kort

Voor de uitrol van de meest vooruitstrevende technologie voor intelligente verkeerslichten bouwde het Vlaamse Mobilidata-programma een systeemarchitectuur waarin het inzichten uit meerdere landen samengebracht.

Met het oog op de eindgebruiker, een kostenefficiënte ontwikkeling en een vlotte interoperabiliteit pleit Mobilidata voor een uniforme referentiearchitectuur voor intelligente transportsystemen (ITS-services) over regio- en landsgrenzen heen.

Daarom stelt Mobilidata haar architectuurkeuzes via een whitepaper publiek ter beschikking aan beleidsmakers, wegbeheerders en ontwikkelaars van verkeersapplicaties en mobiliteitstechnologie. Op die manier kunnen zij gebruik maken van de verworven inzichten zodat we in Europa kunnen convergeren naar een referentiearchitectuur voor de technische onderbouw van ITS-services.