/De fietser van de toekomst: peloton compagnon

24 September 2021

De fietser van de toekomst: peloton compagnon

Met Mobilidata willen we anonieme gegevens van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samenbrengen om daarna die data real-time beschikbaar te stellen. Zo willen we de technologische mogelijkheid bieden om het Vlaamse verkeer veiliger, vlotter en duurzamer te maken voor elke weggebruiker.

In Vlaanderen worden we enerzijds geconfronteerd met structurele verkeersuitdagingen die we willen aanpakken. Anderzijds heb je het feit dat de beschikbare vrije ruimte beperkt is omdat we een dichtbevolkte regio zijn. Dus hoe kunnen we die mobiliteitsvraagstukken aanpakken? Om antwoorden te bieden, zet Mobilidata in op slimme verkeersoplossingen. We kijken naar technologie om onze infrastructuur slimmer te maken en oplossingen te bieden voor de actuele verkeersbehoeften.

Zo werkt Mobilidata in een partnerschap met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), onderzoekscentrum imec en private partners aan de grootschalige realisatie van intelligente verkeerslichten in Vlaanderen. Slimme verkeerslichten kunnen inspelen op het werkelijke verkeer en zo de doorstroming veiliger en vlotter laten verlopen. Bovendien kunnen bepaalde weggebruikers, zoals politie, brandweer of een groep schoolkinderen, een aanvraag indienen om langer of eerder groen licht te krijgen bij slimme kruispunten.

Via technologie wil Mobilidata weggebruikers ook real-time op de hoogte brengen van o.a. (tijdelijke) wegenwerken, een spookrijder, filevorming, een persoon of dier op de weg, snelheidsadvies, enz. Tot slot ontwikkelt Mobilidata nieuwe technologische toepassingen voor fietsers en voetgangers. Wil jij meer weten over technologie in het verkeer en de voordelen van slimme mobiliteit voor jou, surf dan naar mobilidata.be.

Mobilidata is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse overheden AWV, MOW, EWI en VLAIO met ondersteuning van onderzoekscentrum imec.

Bekijk het dossier mobiliteit

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen