Vlaams AI-onderzoeksprogramma

Vlaams AI-Onderzoeksprogramma

Imec is een van de partners van een programma dat de kennis over, en het gebruik van artificiële intelligentie in Vlaanderen moet aanzwengelen.

Vlaams AI-onderzoeksprogramma

We zijn er ons niet altijd van bewust, maar artificiële intelligentie (AI) dringt stilaan door in alle domeinen van ons leven en onze economie. Hoe moeten we daarmee omgaan? In Vlaanderen kiezen we ervoor om voluit mee aan de kar te trekken als het gaat om AI-onderzoek, -ontwikkeling en -implementatie.

Als kenniseconomie hebben we dan ook uitstekende kaarten in handen. Vijf Vlaamse universiteiten en vijf Vlaamse onderzoeksinstellingen – KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel, Flanders Make, Sirris, VIB, VITO en imec – vormen een consortium voor strategisch basisonderzoek in AI. Het Vlaams AI Onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Het maakt deel uit van een bredere beleidsagenda die ook het gebruik van AI door bedrijven en organisaties stimuleert, en die inzet op bewustwording, opleiding en ethische omkadering.

Label Vlaamse AI-onderzoeksprogramma

Krachtenbundeling en focus

In Vlaanderen gebeurt er al heel wat strategisch AI-onderzoek op topniveau. Het AI-Onderzoeksprogramma moet dat versterken door de krachten te bundelen en door te focussen op specifieke onderzoeksuitdagingen. Die werden bepaald in overleg met bedrijven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties.

Uit de toepassingsdomeinen blijkt dat er nood is aan:

 • AI waarbij mensen centraal staan – We verwachten van AI-systemen dat ze betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik zijn, en dat ze ethisch handelen ondersteunen.
 • duurzame AI – We hebben AI-systemen nodig (zowel hardware als software) die energie-efficiënt en toch performant zijn.
 • data-efficiënte AI – Er is behoefte aan AI-systemen die weinig data nodig hebben. Die systemen zijn performant door data te combineren met domeinkennis en ervaring van (menselijke) experten.

Om die noden aan te pakken, heeft het onderzoeksprogramma zich georganiseerd rond deze vier technologische onderzoeksuitdagingen:

 1. AI-gestuurde datawetenschap – Hoe ontwerpen we AI-systemen die op basis van weinig data toch betrouwbare complexe beslissingen nemen?
 2. AI in de ‘edge’ – Wat kunnen we doen om AI-systemen performant en energie-efficiënt te laten draaien op lokale hardware zoals een sensor?
 3. AI voor samenwerkende actoren – Hoe laten we verschillende AI-systemen (en mensen) taken uitvoeren zonder dat iemand het volledige systeem kent of controle heeft over de andere componenten?
 4. menselijke AI – Hoe laten we AI-systemen vlot samenwerken met mensen?

Vliegwiel voor innovatie

Het AI-Onderzoeksprogramma concentreert zich op generieke AI-methodologieën die in verschillende domeinen toepasbaar zijn, zoals gezondheid, energie, industrie en overheidsdienstverlening.

Die methodologieën worden geïllustreerd met conceptuele demonstratoren, zoals:

 • AI om de evolutie van multiple sclerose bij individuele patiënten te voorspellen.
 • AI om een aankomende epileptische aanval te signaleren.
 • AI om ondersteuning te bieden aan een assemblage-operator. 
 • AI om een robot veilig te laten navigeren in een industriële omgeving en intuïtief, bijvoorbeeld via spraak, aan te sturen.
 • AI voor een verbeterde productie in windmolenparken.
 • AI om een chatbot zoals vaccinchat.be de meest gestelde vragen rond vaccins en de Vlaamse vaccinatiestrategie te laten beantwoorden.

De demonstratoren kunnen vervolgens aanleiding geven tot bijsturingen in het onderzoek, zodat de innovatie voortdurend nieuwe impulsen krijgt.

Meer weten?

Bezoek de programmawebsite