In de imec.digimeter.inburgering onderzoekt imec in samenwerking met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering en de stedelijke agentschappen Amal (Gent) en Atlas (Antwerpen) de digitale gewoonten, bezit, vaardigheden en attitudes van mensen die een inburgeringstraject volgen.

Deze samenwerking biedt voor imec de ideale kans om nóg meer in te zetten op het vergroten van de representativiteit van de Vlaamse imec.digimeter inzichten. Voor deze studie werd een verkorte digimeter-vragenlijst opgesteld in zeven talen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Turks, Spaans en Roemeens. In totaal werden 431 inburgeraars bevraagd in de periode oktober ’23 – februari ’24.

Enkele inzichten uit de imec.digimeter.inburgering zijn:

  • Personen die een inburgeringstraject volgen, ervaren vaker digitale drempels op vlak van toegang en bezit. 65% geeft aan minstens één computer of tablet extra nodig te hebben om iedereen binnen het huishouden online te laten op de momenten waarop die dat wenst of verondersteld wordt te zijn. Eén op de vier geeft aan geen laptop, computer of tablet te bezitten omdat het te duur is. Bijna één op de drie geeft aan dat ze niet kunnen betalen voor beter mobiel internet indien ze dat zouden willen. 16% gaat wekelijks naar vrienden, familie, de bibliotheek of andere publieke plaatsen om daar gebruik te maken van (een) gratis computer en/of internet.
  • Hoewel inburgeraars vinden dat digitale technologieën hun leven gemakkelijker en meer comfortabel maken, zien we dat 43% soms moeilijkheden ervaart bij het gebruik van digitale technologieën omdat ze de taal niet begrijpen.
  • Digitale handelingen uitvoeren zonder hulp van anderen is voor inburgeraars minder evident dan voor de imec.digimeter-steekproef.
  • Naast verschillen met de Vlaamse imec.digimeter, zijn er vooral ook veel gelijkenissen tussen personen die een inburgeringstraject volgen en de Vlaamse imec.digimeter steekproef. Zo zien we onder meer geen duidelijk verschil in smartphonebezit en -gebruik. Ook het aantal mensen dat minstens maandelijks sociale media gebruikt, ligt ongeveer even hoog. Men is ongeveer even bezorgd over valse nieuwsberichten en de impact van artificiële intelligentie op hun privacy. In beide doelgroepen vindt bijna de helft dat ze teveel tijd op hun smartphone doorbrengen.

Ontdek hier alle resultaten van imec.digimeter.inburgering