Educatieve projecten

Educatieve projecten

Imec draagt zijn steentje bij tot toegankelijke, actuele lespakketten – voor gebruik in de klas én online.

Chiptechnologie, artificiële intelligentie, sociale media, ... Iedereen is het erover eens dat deze brandend actuele thema’s ook in het onderwijs aan bod moeten komen. Dat vraagt om geschikt didactisch materiaal: wetenschappelijk correct, laagdrempelig en liefst ook interactief.

Samen met allerlei partners zet imec, vanuit zijn expertise, zijn schouders onder dit soort educatieve projecten. Almaar vaker gaat het daarbij om flexibele leermodules die zowel binnen als buiten de klas kunnen worden ingezet. In de eerste plaats voor leerlingen uit het secundair onderwijs – maar eigenlijk voor iedereen die snel mee wil zijn met de spannendste ontwikkelingen in onze samenleving.

EDUbox

EDUbox is een educatief en interactief concept van VRT om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als sociale media, energie, duurzaamheid en politiek aan bod. Elke EDUbox informeert, inspireert en stimuleert jongeren om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan.

Een overzicht van alle bestaande EDUboxen vind je op de website van VRT. Elke EDUbox wordt gemaakt op maat van leerlingen secundair onderwijs. Een lespakket bevat tekst, audiovisueel materiaal en interactieve opdrachten. Als leerkracht kan je dit gratis leermiddel inzetten om te werken aan de onderwijsdoelen.

Cybersecurity: digitale bescherming als goede gewoonte

De EDUbox Cybersecurity is een kant-en-klaar lespakket waarin leerlingen dieper ingaan op de impact van hun digitaal gedrag. Ze leren het verschil tussen cybercriminelen en ethische hackers en welke trucjes die toepassen.

Lees meer
Duurzaamheid: nu maken voor de toekomst

Als we de draagkracht van onze planeet niet willen overschrijden, moeten we overschakelen naar een circulaire economie. Deze EDUbox maakt dat concreet. Door na te gaan hoe we duurzamer kunnen produceren. En door ons consumptiepatroon onder de loep te nemen.

Lees meer
Pandemie: een uitdaging voor mens en wetenschap

COVID-19 is de eerste noch laatste pandemie die de wereld in haar greep houdt. Deze EDUbox belicht het fenomeen vanuit een multidisciplinaire invalshoek: biowetenschap, gedragswetenschap, technologie en communicatie komen allemaal aan bod. Een simulator toont op indrukwekkende manier de gevolgen van exponentiële groei.

Lees meer
Artificiële intelligentie: Slimme machines leren begrijpen

Wat is AI nu precies? Welke principes zitten achter deze technologie? En waarvoor kan het gebruikt worden? Deze EDUbox geeft jou inzicht in alle aspecten van AI en leert je nadenken over de impact ervan.

Lees meer
Mobiliteit: keuzes voor een duurzame ontknoping

Waarom lijken we almaar vaker collectief stil te staan? Wat kunnen de overheid en wijzelf doen om die mobiliteitsknoop te ontwarren? Via deze EDUbox verken je het thema mobiliteit – eerst vanuit je eigen ervaring, dan op het niveau van de samenleving. De simulator geeft je de kans om zelf het mobiliteitsbeleid van een fictieve stad in handen te nemen.

Lees meer
Data en privacy: de balans tussen delen en beschermen

Data is het nieuwe goud, een krachtig koopmansgoed dat bedrijven en instanties maar al te graag verzamelen en verhandelen om er winst uit te halen. Van gerichte advertenties tot allerlei andere ernstige inbreuken op de privacy: de impact van (on)bewuste data-exposure wordt steeds duidelijker. En terwijl persoonlijke gegevens steeds meer worden vergaard, realiseren we ons vaak onvoldoende welke data we achterlaten en hoe deze worden gebruikt.

Lees meer

MOOC: inzoomen op chiptechnologie

Imec ontwikkelde ook een Massive Open Online Course (MOOC) over zijn kernexpertise: chiptechnologie. Je leert hoe chips werken, wat we kunnen doen om ze nog krachtiger te maken en waarom ze een sleutel kunnen zijn tot een betere wereld.

Lees meer