EDUbox Artificiële intelligentie

Slimme machines leren begrijpen

Artificiële intelligentie, of kortweg AI, duikt tegenwoordig overal op en ontwikkelt zich razendsnel in alle sectoren van onze samenleving. Dat was al langer zo in de technologiesector, maar ook in de gezondheidssector, de mobiliteitssector, de creatieve sector en zelfs in het onderwijs groeit de technologie met rasse schreden. Zo wordt generatieve AI, zoals de chatbot Chat GPT, steeds vaker gebruikt in de klas.

En hoewel artificiële intelligentie veel voordelen met zich meebrengt, zaait AI ook twijfel en onrust. Daarom is het belangrijk om AI en de achterliggende systemen te begrijpen. Deze EDUbox geeft een introductie op het onderwerp en zet je op weg om de toekomst beter te begrijpen.

Artificiële intelligentie is een verzamelnaam voor allerlei applicaties die zelfstandig complexe taken kunnen uitvoeren. Maar de term wordt ook vaak gebruikt als synoniem voor machine learning en deep learning.

Wat is AI nu precies? Welke principes zitten achter deze technologie? En waarvoor kan het gebruikt worden? Deze EDUbox geeft jou inzicht in alle aspecten van AI en leert je nadenken over de impact ervan.

Dit materiaal kwam tot stand in samenwerking met onze partners Brightlab, imec, Kenniscentrum Data en Maatschappij, amai en Mediawijs.

Wat zit er in de EDUbox AI?

De EDUbox bestaat uit 4 delen, die je als leerkracht in maximaal 2 lesuren met je leerlingen kan doorlopen.

In deel 1 maak je kennis met het begrip artificiële intelligentie, kom je te weten welke elementen je nodig hebt om AI toe te passen en zoomen we in op de impact van AI op ons dagelijks leven. Daarbij komen zowel voorbeelden uit de gezondheids- en mobiliteitssector aan bod, als uit de muziekwereld en sociale media. Want wist je dat AI ook jouw gegevens, online gedrag en voorkeuren analyseert? Handig, maar je betaalt wel met een deel van je privacy.

In deel 2 draait het om de principes van AI. De EDUbox legt uit wat machine learning is en gaat aan de hand van voorbeelden in op het gesuperviseerd, ongesuperviseerd en versterkend leren. Maar ook de begrippen deep learning en generatieve AI, zoals Chat GPT, worden onder de loep genomen.

Daarna bekijken we de voor- en nadelen van deze slimme technologie. Michiel Vaes, onderzoeker bij het Kenniscentrum Data & Maatschappij, laat in een video zien wat generatieve AI allemaal kan. Zijn voorbeelden zetten aan tot nadenken. Professor An Jacobs (VUB) maakt de ethische dilemma’s die ontstaan door het gebruik van AI bespreekbaar en professor Mieke De Ketelare (Vlerick Business School) gaat dieper in op het ecologisch aspect van AI.

Tot slot stellen we ons in dit deel de vraag hoe we nog kunnen onderscheiden wat echt is, nu zelfs beelden, muziek, teksten en video’s door AI worden gegenereerd. In een video deelt zanger Sam Gooris zijn mening over de gebeurtenis waarbij een lied zonder zijn medeweten, maar wel met behulp van AI, werd gecomponeerd.

In deel 3 gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze trainen een systeem dat zombies van mensen moet onderscheiden en duiken in de wereld van neurale netwerken.

Meer weten? In deel 4 linken we naar extra materiaal over het thema.

Aan de slag met de EDUbox AI

De EDUbox AI is beschikbaar als interactieve website en als downloadbare pdf in de catalogus op de website van EDUbox. Deze formats zijn ideaal lesmateriaal voor zelfstandig groepswerk in de klas. Deze EDUbox is voorzien van een handleiding voor leerkrachten met extra informatie en voorstellen tot differentiatie.