Persbericht IOSA
/IoSA, een nieuwe spin-off van Universiteit Antwerpen en imec, ontwikkelt ultralichte tracker om het gedrag van kleine dieren te monitoren

Persbericht

IoSA, een nieuwe spin-off van Universiteit Antwerpen en imec, ontwikkelt ultralichte tracker om het gedrag van kleine dieren te monitoren

Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.

Over imec

Met meer dan 5.500 medewerkers van overal ter wereld, topwetenschappers en experten in verschillende onderzoeksdisciplines, een zeer geavanceerde R&D infrastructuur, en een uitgebreid partnernetwerk van wereldleiders uit de hightech-industrie, farma, ICT, ... Vlaamse en internationale bedrijven, start-ups, de academische wereld en kenniscentra, is imec ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imecs onderzoek omvat geavanceerde halfgeleidertechnologie en siliciumfotonica, oplossingen voor slimme gezondheidzorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en slimme steden, artificiële intelligentie, 5G-communicatie en sensortechnologieën en nog veel meer.

Imec zet zijn expertise en industrieel netwerk ook in om duurzame maatschappelijke impact in Vlaanderen te creëren. Zo ondersteunt imec zowel kleinere organisaties die over beperkte R&D-middelen beschikken als grotere bedrijven in hun innovatieproces. Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen door de publieke sector en private sector in Vlaanderen samen te brengen, de uitwisseling van open data mogelijk te maken, en kennisuitwisseling te stimuleren.

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland, en VS, en vertegenwoordiging in 3 continenten. In 2021 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 732 miljoen euro.

Meer informatie: www.imec.be

Imec is een geregistreerde merknaam voor de activiteiten van imec International (IMEC International, stichting van openbaar nut naar Belgisch recht), imec België (IMEC vzw, gesteund door de Vlaamse overheid), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, gesteund door de Nederlandse overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics Shanghai Co. Ltd.), imec India (IMEC India Private Limited), imec San Francisco (IMEC Inc.) en imec Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.).

Over de Universiteit Antwerpen – Dienst Valorisatie (TTO)

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie positief bij te dragen aan de samenleving. De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid. De Dienst Valorisatie van de Universiteit Antwerpen speelt een belangrijke rol in de bijdrage aan de maatschappij, en connecteert de academische wereld met bedrijven en de non-profitsector. De Dienst Valorisatie helpt niet enkel de onderzoekers van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) met de kennisoverdracht naar bedrijven, van kmo’s tot multinationals, en de non-profitsector, maar tracht ook problemen uit de industrie op te lossen door bedrijven in contact te brengen met de juiste gespecialiseerde onderzoekers.

 Verdere informatie over de Universiteit Antwerpen en wat zij kan betekenen voor bedrijven kan u vinden op https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/informatie-voor-bedrijven/