datacenter
imec logo

Visie

Artificiële Intelligentie vreet te veel energie

In het kort

De voorbije tien jaar zijn het aantal berekeningen om een AI-model te trainen jaarlijks met een tien- tot vijftienvoud toegenomen

We moeten de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie dus op een meer energiebewuste manier gaan aanpakken

Met een geïntegreerde aanpak, waarbij we alle componenten in een vroeger stadium samen ontwikkelen, kunnen we een factor duizend winnen in energiezuinigheid