SWC 5.0
/SmartWaterConnect 5.0

SmartWaterConnect 5.0

Geavanceerde en robuuste hybride AI oplossingen voor de efficiënte lokalisatie van waterlekken in het publieke waterdistributienetwerk.

smart_cities

Waterlekken zorgen voor een enorme verliespost

Vlaanderen is een regio met een hoog niveau van waterstress. Tegelijkertijd schatten waterbedrijven dat ze elk jaar 60 miljoen kubieke meter water verliezen als gevolg van lekkages in het netwerk, wat bijna een vijfde van het jaarlijkse waterverbruik vertegenwoordigt. Meer dan de helft van het waterverlies wordt veroorzaakt door kleine of historische lekken in het netwerk. Nog eens een derde kan worden toegeschreven aan lekken in de verbinding tussen de watermeters van de consumenten en de netwerkleidingen.

Kleine of historische lekken en lekken bij de verbindingspunten zijn moeilijk op te sporen. Daarom blijven ze vandaag de dag grotendeels onopgelost. Om deze situatie te verbeteren, heeft de Vlaamse regering een ambitieus doel gesteld om dit waterverlies te halveren ten opzichte van wat internationaal wordt aanvaard als onvermijdelijk verlies in een waterdistributienetwerk.

De ontbrekende schakel: het verbinden van de gegevens

Het SmartWaterConnect 5.0-project heeft tot doel de lokalisering van lekken te optimaliseren, en dat zowel voor kleine en historische lekkages in het netwerk, als voor lekken in de verbinding tussen het netwerk en de slimme meters van de consumenten. Het doel is om het verlies – vaak aangeduid als niet-gefactureerd water – voor De Watergroep terug te brengen tot 8%. De Watergroep is het grootste waterbedrijf in Vlaanderen en levert drinkwater aan drie miljoen klanten.

Om dit te bereiken, zal het project werken aan de ontbrekende schakel in de lokalisering van waterlekken. We zullen gegevens van verschillende bronnen samenvoegen en robuuste algoritmes ontwikkelen die gebruik maken van hybride AI voor een nauwkeurige lokaliseringsmethode van lekken. De gegevens zullen afkomstig zijn van een fijnmazig net van vaste sensoren bij de consument (de slimme meters), en van dynamisch gepositioneerde mobiele sensoren om lekken in het openbare netwerk te lokaliseren.

Onderzoeksdoelen

De projectpartners van SWC zullen de uitdaging vanuit twee invalshoeken aanpakken:

 • Een eerste inspanning zal uitgaan van een gedetailleerd model van het openbare waterleidingnetwerk, een vergelijkbaar model dat werd gebruikt in het voorgaande imec.icon-project “SmartWaterGrid”. Om lekken in dat netwerk op te sporen zullen de projectpartners nieuwe hybride AI-modellen ontwerpen en bestaande leermethoden voor hybride AI aanpassen.
 • Een tweede inspanning is bedoeld om lekken te lokaliseren tussen de slimme meters van consumenten en het openbare waterleidingnetwerk. Hiervoor zullen de onderzoekers innovatieve hybride AI-modellen ontwerpen die rekening houden met gegevens van slimme metersensoren, waaronder geluidsniveaus, waterdruk en verbruiksgegevens.

De resultaten van beide invalshoeken zullen worden gecombineerd tot een definitief proof of concept. Verwacht wordt dit zal leiden tot een efficiëntere en economischere strategie voor het plaatsen van sensoren in het netwerk, en vandaar tot de beoogde verbetering in de detectie van lekken.

"SmartWaterConnect 5.0 werkt aan de ontbrekende schakel in de detectie van waterlekken door gegevens uit verschillende bronnen samen te brengen, waaronder slimme meters en andere sensoren, om zo te komen tot een aanzienlijk lager waterverlies in de openbare waterleidingnetwerken."

SmartWaterConnect 5.0

Het doel van het SWC 5.0 project is om geavanceerde en robuuste hybride AI-oplossingen te ontwerpen voor de efficiënte opsporing van kleine en historische waterlekken, evenals lekken in de verbinding tussen de slimme meters van consumenten en de waterleidingnetwerken.

SWC 5.0 is een imec.icon onderzoeksproject gesteund door imec en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het project is gestart op 01.02.2024 en loopt tot 31.01.2026.

Projectinformatie

Industrie

 • HydroScan
 • Hydroko
 • De Watergroep
 • Eunoia Studio

Onderzoek

 • imec – IDLab Data Science Lab – UGent
 • imec – IDLab IBCN – UGent

Contact

 • Projectleiding: Guido Vaes (HydroScan)
 • Onderzoeksleiding: Sofie Van Hoecke (IDLab)
 • Proposal manager: Femke Ongenae (IDLab)
 • Innovatiemanager: Eric Moons