Crosscare

CrossCare

Via grensoverschrijdende projecten gaf CrossCare een boost aan zorginnovaties. Als kennispartner deelde imec zijn expertise op het gebied van proeftuinmethodieke en impactmetingen.

Dit project krijgt steun van Interreg Europe.

We wisten het al vóór COVID-19: de zorg is een van de belangrijkste steunpilaren van onze samenleving. En ze staat onder druk. Door de toename van chronisch zieken, de vergrijzing, het personeelstekort, ...

Al die uitdagingen zijn bovendien grensoverschrijdend. En dat terwijl onze gezondheidszorg regionaal of nationaal georganiseerd is. Dat verhoogt de drempel voor de ontwikkeling van gedeelde oplossingen voor vergelijkbare zorgnoden.

Die oplossingen komen almaar vaker van bedrijven en kennisinstellingen. Met zorginnovaties kunnen zij gezondheidsprofessionals helpen om efficiënter te werken zonder in te boeten op kwaliteit. Aan goede ideeën is er geen gebrek. Alleen groeien die nog te weinig uit tot commercieel beschikbare producten en diensten.

Daarom wilde CrossCare zorginnovaties stimuleren, ondersteunen en versnellen. En dat op een manier die garandeert dat ze aansluiten bij de zorgvraag aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens.

Ondersteuningspakket

CrossCare verlaagde op drie manieren de drempel om zorginnovaties succesvol naar de markt te brengen:

1. Inrichten van zorgproeftuinen

Hoe beter een oplossing aansluit bij de behoeften van zorgvragers en -professionals, hoe groter de kans dat die oplossing commercieel succesvol is. De methode om zo’n afstemming te bereiken is de proeftuin of het living lab. Daar creëren en toetsen gebruikers mee de oplossing vanaf het prille begin van het ontwikkelingstraject.

CrossCare bood een menukaart van proeftuindiensten die aansluiten bij de behoeften van bedrijven of onderzoekers:

  • livetests
  • panelmanagement
  • cocreatiesessies
  • ...

Dat gebeurde door partners met uiteenlopende expertises zoals eHealth, preventieve zorg en mantelondersteuning.

2. Organiseren van een grensoverschrijdende markt

Elk innovatieproject kreeg ondersteuning van één Vlaamse en één Nederlandse proeftuin. Zo verzekerde CrossCare dat nieuwe producten of diensten geen last hadden van marktbarrières opgeworpen door landsgrenzen. Elke partner had bovendien een stevig regionaal netwerk zodat het hele zorgsysteem vertegenwoordigd was.

Daarnaast durfde CrossCare ook over de muren tussen sectoren heen te stappen. Eerder dan zich te beperken tot de zorgsector, reikte het de hand naar alle bedrijven, onderzoeksinstellingen, burgers en overheden om bij te dragen aan innovaties die de zorg verbeteren.

3. Financiële middelen bieden

Ten slotte beheerde CrossCare een door Interreg Vlaanderen-Nederland gesubsidieerd ondersteuningsfonds. Voor ondernemers was er van 15.000 tot 50.000 euro beschikbaar per project.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Rol van imec binnen CrossCare

Imec heeft heel wat ervaring met digitale gezondheidsinnovaties, cocreatietechnieken en testen in levensechte omstandigheden. Het is dan ook een ideale kennispartner voor CrossCare. Het deelde zijn expertise op drie manieren:

  • De noden onderzoeken van deelnemende bedrijven rond grensoverschrijdende proeftuinondersteuning.
  • De CrossCare-proeftuinen coachen rond diverse aspecten van proeftuinmethodologie.
  • De meerwaarde bepalen van de grensoverschrijdende zorgproeftuin voor de deelnemende bedrijven.

Meer weten? Of wil je de deelnemende projecten bekijken?

Bezoek de website van CrossCare

Lees het wetenschappelijke artikel over de inzichten die we puurden uit dit project in de conference proceedings van de Digital Living Lab Days 2021, vanaf pagina 202.